Szukaj

Wiedza

24.06 Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę

avatar
Udostępnij
doktor przeprowadzająca badanie

Osteoporoza – jedno z najbardziej powszechnych zaburzeń dotykających układ kostny człowieka. W wyniku rozwoju tego schorzenia dochodzi do zwiększonej łamliwości kości. To skutek zmniejszenia masy kostnej, a co za tym idzie – nieprawidłowości jej budowie. W Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę warto przypomnieć sobie co nieco o chorobie.

Następstwem rozwoju choroby są tzw. Złamania niskoenergetyczne – osteoporotyczne. Są to złamania spontaniczne, których ryzyko pojawienia się wzrasta wraz z wiekiem. Powstają one w wyniku upadku z tzw., wysokości własnej lub niewielkiego urazu, który u zdrowego człowieka nie spowodowałby żadnych uszkodzeń kostnych. Charakterystyczna w tego typie urazu jest dysproporcja między siłą z jaką następuje (może powstać nawet w wyniku zwykłego schylenia), a jego wielkością. Ważne jest także wykluczenie innych przyczyn złamania, np. powstałego w wyniku osłabienia struktury kostnej spowodowanej chorobą nowotworową.

Złamania najczęściej dotyczą

– trzonów kręgów,

– bliższego końca kości udowej, w szczególności szyjki kości udowej,

– bliższej części kości ramiennej,

– dystalnej części przedramienia.

Osteoporoza jest podstępną chorobą, długo nie dającą żadnych objawów czy symptomów, które zwiastowałyby postępującą destrukcję tkanki kostnej. Na osteoporozę najbardziej narażone są kobiety w okresie menopauzy (niskie stężenie/niedobór estrogenów powoduje zmniejszenie aktywności osteoblastów, a zwiększa działanie osteoklastów) oraz pacjenci po 70. roku życia. Na tej podstawie można różnicować osteoporozę na postmenopauzalną oraz starczą, wynikającą z wieku.

Profilaktyka

Nie od dziś wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Praktyki jakie należy wdrożyć, aby przeciwdziałać rozwijaniu się osteoporozy, powinny mieć miejsce już wśród młodych ludzi, u których kościec wciąż ulega kształtowaniu. Poza tym działaniami profilaktycznymi należy objąć osoby, które znajdują się w grupie ryzyka narażonych na osteoporozę. Zabiegi przeciwdziałające rozwijaniu się choroby obejmują sposoby farmakologiczne oraz niefarmakologiczne.

Jednym z podstawowych podejmowanych niefarmakologicznych kroków w walce z osteoporozą jest promowanie w społeczeństwie zdrowego stylu życia. Ma się on opierać między innymi na odpowiedniej podaży wapnia oraz witaminy D w diecie (oraz jej ewentualnej dodatkowej suplementacji), a także utrzymanie prawidłowej masy ciała. Ważny jest również regularny wysiłek fizyczny i zwalczanie nadużywania alkoholu oraz całkowite zaprzestanie palenia.

Kolejnym bardzo ważnym sposobem niefarmakologicznym w przeciwdziałaniu skutkom osteoporozy jest maksymalne ograniczenie upadków, które zwiększają ryzyko złamań. Pacjentów, którzy potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu narządu ruchu, należy zaopatrzyć w pomoce ortopedyczne czy skorygować istniejące u nich wady wzroku. Dodatkowo, jeżeli pacjentowi dokuczają objawy takie jak zawroty głowy, hipotonia czy senność można zastanowić się nad korektą dawek substancji leczniczych (w szczególności uspokajających czy nasennych) lub zmianą leków przez lekarza na takie, które nie będą powodować działań niepożądanych wpływających na równowagę i koncentrację pacjenta.

Dobrze jest też leczyć choroby współistniejące, podczas których zwiększa się ryzyko rozwoju tzw. osteoporozy wtórnej, która może się rozwinąć w jako objaw innej choroby lub działanie niepożądane stosowanych leków. Osteoporoza wtórna często występuje u pacjentów z nadczynnością tarczycy, chorujących na cukrzycę typu 1., cierpiących na choroby reumatyczne, zaburzeń hormonalnych, czy zaburzeń funkcjonowania układu pokarmowego. Jako działanie niepożądane osteoporoza może rozwinąć się po zażywaniu przez pacjenta takich leków jak glikokortykosteroidy, heparyna, antagoniści witaminy K czy np. tamoksifen.

Leczenie farmakologiczne

W leczeniu osteoporozy najczęściej stosowane są preparaty bifosfonianów (alendronian, rizedronian, ibandronian, kwas zolendronowy), których wskazanie obejmuje zapobieganie złamaniom. Oprócz stosowania u kobiet z osteoporozą postmenopauzalną, preparaty wymienionych substancji używa się u mężczyzn z osteoporozą oraz w przypadkach osteoporozy powstałej na skutek stosowania glikokortykosteroidów. Preparaty bifosfonianów podawane są zarówno w postaci doustnej jak i dożylnie. Alternatywą dla bifosfonianów jest ranelinian strontu, stosowany w długotrwałym leczeniu ciężkiej postaci osteoporozy u kobiet i mężczyzn.

Dużą rolę w leczeniu odgrywa również denosumab – ludzkie przeciwciało monoklonalne podawane przez podskórne wstrzyknięcie raz na 6 miesięcy w udo, brzuch lub ramię. Podczas terapii pacjenci muszą koniecznie otrzymywać odpowiednią suplementację wapnia i witaminy D.

Podsumowanie

W światowym dniu chorych na osteoporozę pamiętajmy o tym, jak ciężkie powikłania i skutki może nieść za sobą osteoporoza. Oprócz kwestii zdrowotnych, problematyka osteoporozy tyczy się także konsekwencji finansowych – nie są to tylko koszty związane z leczeniem złamań i zapobieganiem ich wystąpienia, ale również z późniejszą ewentualną rehabilitacją po urazie oraz opieką nad pacjentem, w którą zaangażowane są osoby trzecie.

Autor:
mgr. farm. Justyna Kubiak

Źródła:

    • Postępowanie profilaktyczne, diagnostyczne i lecznicze. Wytyczne dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Buczkowski K.; Chlabicz S., Horst-Sikorska W., Jaroszyński A., Siebert J., Tałałaj M., Ignaszak-Szczepaniak M., Kardas M.,  Forum Medycyny Rodzinnej 2012, tom 6, nr 4, : 153–16
    • Osteoporoza – obraz kliniczny, czynniki ryzyka i diagnostyka. Tkaczuk-Włach J., Sobstyl M., Jakiel G., Przegląd Menopauzalny 2010; 2: 113–117
    • Osteoporoza – diagnostyka i terapia u osób starszych. Marcinowska-Suchowierska E., Czerwiński E., Badurski J., Walicka M., Marek Tałała M. Postępy Nauk Medycznych 2011, t. XXIV, nr 5 : 411-423
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.