Szukaj

Wiedza

Aspekty psychologiczne karmienia piersią

avatar
Udostępnij
Karmienie piersią

Karmienie piersią jest bardzo ważnym aspektem zarówno dla dziecka jak i matki. Aktualne rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, wskazują, aby niemowlę było karmione wyłącznie piersią przez pierwsze 6 m. ż., a następnie karmienie to powinno być utrzymane, pomimo rozszerzania diety dziecka, do minimum 2. r.ż. Co ciekawe, nikt oficjalnie nie określił górnej granicy wieku dziecka, w którym karmienie piersią powinno zostać wyłączone.

Karmienie piersią jest bardzo korzystne zarówno dla matki jak i dla dziecka. U dziecka zmniejsza  m.in. ryzyko wystąpienia niektórych zakażeń dróg oddechowych, biegunki, zapalenia ucha środkowego czy śmierci łóżeczkowej, SIDS (ang. sudden infant death syndrome). Do skutków długoterminowych karmienia w sposób naturalny należy m.in. zmniejszenie ryzyka nadwagi, otyłości, cukrzycy lub nawet mniejsze ryzyko ostrej białaczki. Dla matki karmienie piersią przyczynia się do np. mniejszego krwawienia po porodzie z dróg rodnych, szybszej inwolucji macicy, szybszej utracie zbędnych kilogramów po ciąży, a nawet wiąże się z mniejszym ryzykiem raka piersi i raka jajnika (jeśli ogólne karmienie piersią>24 miesiące). [1].

Pamiętajmy jednak, że każda choroba ma swoje psychologiczne skutki, więc zmniejsza się nie tylko ryzyko choroby, ale i wszystkie konsekwencje za nią idące. W karmieniu piersią bardzo ważne są hormony, a oksytocyna to tylko jeden z wielu zaangażowanych w procesie laktacji. Oksytocyna to hormon miłości, organizm wydziela ją podczas bliskiego kontaktu fizycznego, czyli m.in. w trakcie karmienia piersią.

Hormon ten uspokaja, obniża ciśnienie tętnicze, zmniejsza agresję i lęk. Jego zadaniem jest spowodowanie wyrzutu mleka z pęcherzyków i przewodów mlecznych. Wydzielanie oksytocyny jest pobudzane przez myślenie o dziecku, jego widok czy wiara w siebie. Blokuje go zaś stres, ból, zdenerwowanie! Prolaktyna to drugi hormon o podobnych efektach psychologicznych, który rozpoczyna wytwarzane mleka w komórkach mlecznych [1].

Badania pokazują, że rozwój poznawczy dzieci karmionych piersią przebiega lepiej niż u tych karmionych sztucznie (mlekiem modyfikowanym). Większy jest iloraz inteligencji, szybszy rozwój psychomotoryczny: szybciej raczkują i chodzą. Nie oznacza to jednak, że dziecko nie karmione piersią będzie mniej inteligentny, wręcz przeciwnie, o tym decyduje wiele czynników, np. iloraz inteligencji matki. Karmienie piersią może tylko dodać parę punktów IQ  [1, 2].

Niestety, liczba kobiet karmiących piersią zgodnie z zaleceniami, jest niezadawalająca. Ponad 98% świeżo upieczonych mam rozpoczyna karmienie piersią, ale bardzo niewielu udaje się dotrzeć do 6 miesięcy wyłącznego karmienia w sposób naturalny. Zbyt często i zbyt wiele kobiet przechodzi na karmienie dziecka za pomocą mleka modyfikowanego. Okazuje się, że profesjonalne wsparcie kobiet ma bardzo duże znaczenie [3]. Pomaga im w tym uczestnictwo w Szkole Rodzenia, ale też po prostu satysfakcja płynąca z karmienia piersią [4].

Warto wspomnieć o tym, że czasem istnieją wskazania do włączenia mieszanki mlekozastępczej. W podjęciu odpowiedniej decyzji dotyczącej zmiany sposobu karmienia pomogą nam: Certyfikowani Doradcy Laktacyjni (CDL) oraz inni specjaliści zajmujących się dziećmi. W decyzji też przydatne będą wskaźniki skutecznego karmienia, do których zaliczamy:

  • ilość karmień piersią w ciągu doby i w nocy,
  • ilość stolców (do 6. tygodnia dziecka),
  • ilość mokrych pieluch oraz dzienny lub tygodniowy przyrost masy ciała dziecka.

Wśród wymienionych wskaźników nie znajdziemy płaczu dziecka, nadmiernego niepokoju czy bólu brzuszka albo głodu dziecka. Są  to aspekty zbyt subiektywne, nie da się ich ocenić ilościowo. Dlatego też nadmierny płacz, niepokój bez dodatkowych, niepokojących objawów nie będzie wskazaniem do włączenie suplementacji mieszanką. Niestety, niektóre dzieci mają żywszy temperament niż inne i zmiana sposobu ich karmienia nie rozwiąże  trudnej sytuacji. Niedawno pojawiło się pojęcie „high need baby”, czyli dziecko, które wymaga więcej od opiekunów niż inne.

Długie karmienie piersią to karmienie powyżej 1 r.ż. dziecka. Tu pojawia się pojęcie samoodstawienia, kiedy to decyzja zakończenia karmienia piersią zależy wyłącznie od dziecka. Nie należy tego traktować w kategoriach dziecięcego „rządzenia”, a raczej jako osiągnięcie przez nie odpowiedniego etapu rozwoju, kiedy nie potrzebuje już tak dużo bliskości matki i w wirze codziennych aktywności stopniowo rezygnuje i nie zgłasza się do mamy na karmienie. Zdarza się to nie wcześniej niż w pierwszym roku i najpóźniej do 7. r.ż. dziecka. W badaniach często okazuje się, że matki długokarmiące, w porównaniu co całej populacji rodziców, lepiej rozszerzają dietę swoim dzieciom, podają im rzadziej soki, słodycze, a częściej wodę. Częściej także myją zęby dzieciom [5].

Warto też zaznaczyć, że aktualnie nie ma dowodów na to, że długie karmienie dziecka może w jakikolwiek sposób zaszkodzić w jego rozwoju. Co więcej, nie ma w tym żadnego seksualnego kontekstu, dla każdego dziecka pierś to pokarm i ukojenie. Nie jest więc to żadna patologia [6]. Boimy się tego, czego nie znamy; nowe budzi w nas lęk. To także dlatego społeczeństwo nie akceptuje długiego karmienia piersią, czyli karmienia dziecka powyżej 1. r.ż.

Musimy pamiętać, że jedno pokolenie wstecz to czasy, w których karmienie piersią było zaniedbane, a mleko zastępcze stało się cudownym rozwiązaniem na każdy ból brzuszka. Nie było także doradców laktacyjnych, a wiedza dotycząca samej laktacji była uboga i mało kogo interesowała. Wtedy też nadszedł czas zmian społecznych, w których kobiety osiedlone w miastach, daleko od rodziny, zostały nagle pozbawione wsparcia babek, matek i innych bliskich kobiet w swoim otoczeniu. W takich czasach karmienie mlekiem zastępczym było zupełnie naturalne, zwyczajne i po prostu popularne.

Dla kobiet, które wychowywały dzieci w tamtych czasach, dzisiejsze długie karmienie piersią będzie nowe, dziwne czy wręcz abstrakcyjne. Nie będą potrafiły lub chciały wesprzeć młodych kobiet, a więc koło znowu się zamyka. Przecież kto weźmie płaczącego kolejną godzinę malucha, kiedy matka już jest zmęczona? Kto przygarnie trzylatka na noc, skoro jego babcia obawia się, że wnuk będzie płakał za mamą (gdzie to samo dziecko spędza długie godziny w przedszkolu bez mamy i nie ma wtedy żadnego problemu z brakiem maminej piersi).

Ogromna praca nad przekonaniami i wiedzą o laktacji społeczeństwa przed nami!

Autor:
Dr n.med. Karolina Maliszewska
Lekarz w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii,
Psycholog,
Certyfikowany Doradca Laktacyjny

 

Źródła:

  1. Nehring-Gugulska M., M. Żukowska-Rubik M:, A. Pietkiewicz A.: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2017.
  2. Streathearn L., Mamun A.A., Najman J.M., O’Callaghan M.J.: Does Breastfeeding Protect Against Substantiated Child Abuse and Neglect? A 15-year Cohort Study. Pediatrics, 2009. 123, 2, 483-493.
  3. Britton C., McCormick F.M., Renfrew M.J., et al. Support for breastfeeding mothers. Cochrane Database Syst Rev. 2007(1): CD001141,
  4. Karolina Maria Maliszewska K.M.,Bidzan M., Świątkowska-Freund M.,Preis K.: Socio-demographic and psychological determinants of exclusive breastfeeding after six months postpartum – a Polish case-cohort study. Ginekologia Polska. 2018. Tom 89, nr 3, 153-159.
  5. Centrum nauki o laktacji. Długie karminie piersią. http://cnol.kobiety.med.pl/pl/karmie-dlugo/ (stan z dn. 26.07.2020 r.).
  6. Stein A.: Nowe wychowanie seksualne. Mamania. 2018.
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.