Szukaj

Wiedza

Farmaceuta kliniczny na świecie – jego aktywna rola w procesie optymalizacji farmakoterapii – Australia

avatar
Udostępnij
napis Australia na plaży, powyżej rozgwiazda

W serii przeglądów zagranicznych obserwacji farmaceutów przeczytasz o:

  • Roli farmaceuty w procesie farmakoterapii.
  • Zadaniach farmaceuty i korzyści z jego pracy w zakresie optymalizacji procesu leczenia.
  • Nowych technologiach, będących wsparciem dla optymalizacji farmakoterapii i wzrostu bezpieczeństwa pacjenta.

Na te i wiele innych zagadnień szukaliśmy odpowiedzi wśród samych farmaceutów. Farmaceutów, którzy mieli możliwość naocznego obserwowania, konsultowania i doświadczenia pracy, zarówno w krajach europejskich, jak i poza kontynentem. Dzisiaj, po wielu rozmowach, analizach i kuluarowych dyskusjach, mamy możliwość podzielenia się z Państwem – na łamach niniejszego numeru – praktyczną wiedzą, która wprowadzi Państwa w meandry światowej farmakoterapii. W jednym miejscu zebraliśmy szereg historii, które na pewno uczą, inspirują oraz dają motywację i nadzieję na to, że i w Polsce niebawem rola farmaceuty na oddziale nabierze jeszcze większego rozpędu i znaczenia niż dotychczas.

Zapraszamy Państwa w podróż dookoła świata oczami Państwa koleżanek i kolegów – farmaceutów szpitalnych i klinicznych, którzy zdradzą tajniki światowej farmakoterapii oraz opowiedzą o wielu ciekawych przykładach ze swojego doświadczenia, o których mało kto do tej pory miał szansę usłyszeć. Życzymy miłej i owocnej podróży!

Redakcja

AUSTRALIA

Farmaceuci kończący odpowiednie kierunki na australijskich uniwersytetach, posiadają wszechstronną wiedzę i umiejętności, ukierunkowane na świadczenie usług farmaceutycznych – klinicznych. Zaznaczyć należy, iż na australijskich wydziałach farmaceutycznych nie ma pojęcia specjalizacji, dlatego każdy absolwent ma otwartą drogę kariery zarówno w szeroko pojętym przemyśle farmaceutycznym, szpitalu, centrum opieki zdrowotnej oraz oczywiście aptece ogólnodostępnej.

W ujęciu australijskich prawodawców, farmaceuta musi być wszechstronnie przygotowany do:

  • Doradzania pacjentom, w jaki sposób stosowane leki należy przyjmować, by terapia była maksymalnie efektywna i bezpieczna.
  • Przygotowywania lub zarządzania procesem przygotowywania leków recepturowych, tabletek oraz leków w postaci maści.
  • Pracy nad rozwojem leków i innych produktów leczniczych.

Jak wspomniano, farmaceuta w Australii może pracować jako farmaceuta kliniczny. Stanowi część zespołu opieki medycznej w szpitalu i jest zaangażowany w monitoring przyjmowanych leków. Do jego obowiązków należą również: konsultacje pacjentów, zapewnianie informacji odnośnie farmakoterapii lekarzom i pozostałym członkom zespołu medycznego, prowadzenie badań klinicznych oraz przygotowanie preparatów przyjmowanych przez pacjentów. Jego pracę ułatwiają urządzenia mobilne, które wykorzystywane są w szczególności w pracy farmaceuty przy łóżku pacjenta.

Narzędzia te umożliwiają dostęp do historii choroby pacjenta, wyników badań czy kart zleceń. Farmaceuta pracujący na australijskim oddziale szpitalnym ma także dostęp do wszelkich baz danych dotyczących farmakoterapii, co w dużej mierze ułatwia jego pracę.

Australijscy farmaceuci muszą posiadać bardzo dużą wiedzę kliniczną. Co więcej, studenci, absolwenci oraz wykwalifikowani farmaceuci australijscy, w sposób ciągły poddawani są dodatkowym szkoleniom zawodowym, a udział w nich jest bezpłatny.

W przeciwieństwie do Polski, w Australii wiodącą pozycję w szpitalnym zespole medycznym mają właśnie farmaceuci kliniczni. Rola ta jest bardzo wysoko rozwinięta, a wdrożone rozwiązania: nowatorskie i skuteczne. Warto też wspomnieć, że farmaceuci kliniczni i pozostały personel apteki, są aktywnie zaangażowani w prowadzenie badań klinicznych, zarówno na zlecenie firm farmaceutycznych, jak i lekarzy z danego szpitala. Farmaceuci kliniczni zaangażowani są w szereg odpowiedzialnych zadań, takich jak:

  • produkcję leków cytotoksyków,
  • opracowanie receptury farmaceutycznej leków,
  • doszkalanie i udzielanie informacji związanych z farmakoterapią lekarzom i pozostałemu personelowi medycznemu szpitala,
  • prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla całego personelu medycznego szpitala, zwłaszcza dla lekarzy (szkolenia z zakresu przepisywania leków) oraz pielęgniarek (szkolenia z zakresu utrzymania odpowiedniej higieny na oddziałach oraz prawidłowego zarządzania lekami znajdującymi się w szpitalnym magazynie).

Lekarze regularnie konsultują z farmaceutą proponowaną przez siebie terapię oraz możliwe interakcje lekowe, z uwzględnieniem zagrożenia dla zdrowia i życia pacjenta oraz ewentualnych powikłań terapii. Farmaceuci są rutynowo obecni podczas spotkań lekarzy na oddziałach szpitala oraz obchodów lekarskich, które mogą być tu śmiało nazwane lekarsko-farmaceutycznymi. W trakcie tych obchodów farmaceuci, korzystając z posiadanej przez siebie wiedzy oraz odpowiednich baz danych, na bieżąco analizują skuteczność lub konieczność modyfikacji terapii stosowanych na oddziale.

Na kartach pacjenta lekarze zapisują wszystkie ewentualne reakcje pacjenta na zastosowane leczenie oraz proponowane przez siebie dawki i ilości leków, które należy podać pacjentowi. Obecność farmaceuty na oddziałach szpitalnych jest w Australii uznawana za niezbędną. Przydatność farmaceuty klinicznego potwierdzana jest na corocznym spotkaniu rady szpitala, podczas którego kontrolowana jest dokumentacja interwencji farmaceutycznych. Apteka szpitalna przedstawia wówczas coroczne sprawozdanie ze swojej działalności, z uwzględnieniem wpływu farmaceuty na bezpieczeństwo i efektywność leczenia oraz korzystną i wydajną gospodarkę lekami, zarówno pod względem klinicznym, jak i ekonomicznym.

Prawidłowo prowadzona gospodarka lekowa jest w szpitalu jednym z podstawowych czynników  decydujących o uzyskiwaniu korzyści finansowych. W australijskich szpitalach osiągane benefity ekonomiczne, wynikające z całkowitej minimalizacji strat lekowych, są efektem aktywnego zaangażowania farmaceuty w proces obrotu lekami w szpitalu.

Autor:
dr n. farm. Piotr Merks
Sekretarz Generalny EPhEU
Przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników Farmacji (ZZPF)
Adiunkt, Wydział Medyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Artykuł pochodzi z dodatku Lideo do magazynu „Farmakoekonomika Szpitalna” nr 47 „Farmaceuta na oddziale wsparciem mądrego leczenia. Polska vs. Świat”

Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.