Szukaj

Okiem dietetyka Po pracy

Nieswoiste stany zapalne jelit

avatar
Udostępnij
koktajle owocowe i warzywne na stany zapalne jelit

Nieswoiste stany zapalne jelit (ang. inflammatory bowel disease, IBD) – jest to grupa przewlekłych autoimmunologicznych chorób zapalnych przewodu pokarmowego. Najczęściej wyróżnia się dwie główne jednostki chorobowe – chorobę Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalanie jelita grubego (WZJG), inne choroby zaliczające się do tej grupy to: kolagenowe zapalenie jelit, niedokrwienne zapalenie jelita grubego, eozynofilowe zapalenie żołądka i jelit oraz choroba Behceta. Dane epidemiologiczne wskazują, że zachorowalność na nieswoistych stanów zapalnych jelit rośnie, a szczyt przypada pomiędzy 20. a 40. rokiem życia. W Polsce na nieswoiste zapalenia jelit cierpi ok. 50 tys. osób, co czwarta z nich jest niepełnoletnia. Etiopatogeneza chorób nie jest do końca wyjaśniona. Obecnie przyjmuje się, że w chorobach tych dochodzi do zaburzeń immunologicznych ujawniających się pod wpływem czynników środowiskowych u osób predysponowanych genetycznie [1].

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – jest rozlanym, przewlekłym i nieswoistym stanem zapalnym mogącym objąć całą okrężnicę, najczęściej lokalizującym się w odbytnicy i okrężnicy, w którym proces zapalny jest ograniczony do błony śluzowej i powierzchownych warstw błony podśluzowej, u części chorych powstawaniem owrzodzeń. Najczęściej przebiega w postaci ostrych rzutów i remisji [2]. Chorym najczęściej dokuczają biegunki z domieszką krwi oraz śluzu, wzdęcia, nudności, wymioty, ból brzucha, gorączka, utrata masy ciała i ogólne osłabienie organizmu. Chorobę rozpoznaje się w oparciu o wyniki objawów klinicznych oraz badanie endoskopowe i histopatologiczne, pomocne są również badania laboratoryjne, m.in. oznaczenie kalprotektyny w kale. Celem leczenia jest uzyskanie trwałej remisji choroby, poprawa jakości życia oraz stanu odżywienia chorych, w niektórych ciężkich przypadkach niezbędne jest leczenie chirurgiczne mające na celu usunięcie jelita grubego [5].

Choroba Leśniowskiego-Crohna – jest pełnościennym, w 60% ziarniniakowym zapaleniem. Choroba może dotyczyć każdego odcinka przewodu pokarmowego – od jamy ustnej do odbytu. Najczęściej jednak jest zlokalizowana w końcowym odcinku jelita krętego, zastawce krętniczo-kątniczej i kątnicy. Etiologia choroby nie została w pełni poznana, są jednak przesłanki, że powstaje ona u osób predysponowanych genetycznie (np. mutacja genu Nod2/CARD15). Czynniki środowiskowe zaś prowadzą do nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej, w wyniku czego dochodzi do przewlekłego zapalenia z charakterystycznym fazowym przebiegiem oraz powstawaniem zwężeń i/lub przetok oraz ropni. Przyjmuje się, że pośród czynników środowiskowych ważną rolę w patogenezie odgrywają dysbioza bakteryjna [3][4]. Obraz choroby nie jest charakterystyczny, dominują bóle brzucha, a biegunki i krwawienia z przewodu pokarmowego występują rzadziej niż w chorych z WZJG. U chorych często dochodzi do tworzenia się przetok – zwłaszcza okołoodbytowych. Rozpoznanie choroby powinno się opierać na całości obrazu klinicznego oraz wynikach badań endoskopowych, radiologicznych i ocenie mikroskopowej. W badaniach laboratoryjnych często stwierdza się: anemię (zarówno z niedoboru żelaza, jak i witaminy B12 i kwasu foliowego), nadpłytkowość, stan zapalny – leukocytozę, podwyższone OB i stężenie białka C-reaktywnego, hipoproteinemię, hipoalbuminemię, hipokaliemię, u niektórych chorych obecność przeciwciał ASCA (przeciwko Saccharomyces cerevisiae), u pacjentów warto również oznaczyć stężenie kalprotektyny w kale. W badaniach radiologicznych typowy obraz obejmuje odcinkowe zmiany zapalne w jelicie cienkim i/lub grubym obejmujące całą grubość ściany, a także zwężenia i przetoki. Obecnie celem leczenia jest osiągnięcie remisji klinicznej oraz wygojenie zmian śluzówkowych – bez stosowania glukokortykosteroidów. Leczenie obejmuje postępowanie ogólne, np. zakaz palenia tytoniu, profilaktykę chorób infekcyjnych, unikanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), stresu, leczenie żywieniowe mające na celu wyrównanie niedoborów pokarmowych, jak również farmakoterapię i procedury chirurgiczne [5][6][9].

Zarówno choroba Leśniowskiego-Crohna, jak i wrzodziejące zapalenie jelita grubego charakteryzują się zaostrzeniami objawów (rzutami) i okresami remisji o różnej długości trwania, podczas których objawy często ustępują. Najczęściej występujące powikłania chorób zapalnych jelit to: perforacja jelita, choroby stawów, choroby wątroby, niedożywienie, hipowitaminoza, osteoporoza i osteopenia, infekcje oraz depresja [7][9].

W kolejnej części artykuły chciałabym się skupić na leczeniu i wspomaganiu żywieniowym pacjentów z nieswoistymi stanami zapalnymi jelit. Im większe niedożywienie u pacjentów, tym trudniej osiągnąć i utrzymać stan remisji w chorobie. Szczególnie w czasie ostrych rzutów choroby, w których dochodzi do zwiększonej utraty białka oraz upośledzenia wchłaniania składników mineralnych i witamin, a niedowaga i niedożywienie dodatkowo osłabia układ immunologiczny. W chorobie Leśniowskiego – Crohna, w której zajęty może być każdy odcinek przewodu pokarmowego warto szczególnie wziąć pod uwagę aspekt żywieniowy, gdyż trawienie w naszym przewodzie pokarmowym rozpoczyna się już w jamie ustnej. Właściwie dobrana dietoterapia ma na celu wyrównanie niedoborowych żywieniowych, wzrost masy ciała oraz polepszenie stanu zdrowia i komfortu pacjentów. Zasadniczo trawienie i wchłanianie odbywa się w jelicie cienkim – najdłuższym odcinku przewodu pokarmowego, głównie w dwunastnicy i jelicie czczym (aminokwasy, glukoza oraz fruktoza wchłaniane są do krwi zaś kwasy tłuszczowe do limfy). W jelicie cienkim wchłanianiu ulegają również składniki mineralne i witaminy. Wyjątkiem jest witamina B12, wchłaniana jedynie w jelicie końcowym (krótki fragment jelita krętego). Jelito cienkie przechodzi w jelito grube, w którym dochodzi do wtórnego wchłaniania wody i niektórych składników mineralnych. Niestrawione resztki pokarmowe wydalane są w postaci kału w procesie defekacji [7].

Odpowiednia dietoterapia stanowi element zarówno prewencji jak i leczniczy w nieswoistych stanach zapalnych jelit. Należy ją jednak dobrać indywidualnie przede wszystkim do okresu zaostrzeń lub remisji choroby. W okresie zaostrzeń zaleca się stosowanie diety wysokoenergetycznej, wysokobiałkowej, ubogoresztkowej i lekkostrawnej. Postawę diety powinny stanowić produkty o niskiej zawartości błonnika pokarmowego (z uwzględnieniem frakcji rozpuszczalnej błonnika pokarmowego) oraz o obniżonej zawartości węglowodanów fermentujących – fodmap (dieta o małej zawartości fermentujących oligo-, di- i monosacharydów oraz polioli). Ograniczeniu w diecie podlegać powinny również tłuszcze, szczególnie tłuszcze nasycone pochodzenia zwierzęcego oraz produkty wpływające na szczelność bariery jelitowej takie jak: gluten, nabiał czy żywność wysokoprzetworzona. Główne zasady interwencji żywieniowej to: spożywanie większej ilości posiłków o mniejszej objętości, unikanie smażenia oraz ostrych i drażniących przypraw, unikanie spożywania posiłków o skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze, ograniczenia cukrów prostych. W okresie remisji dieta powinna być zbliżona do prawidłowej, odpowiednio zbilansowanej diety w oparciu o odpowiednią podaż energii (kaloryczność) oraz pokrycie zapotrzebowania na makro-, mikroskładniki oraz witaminy. Dietę należy komponować indywidualnie w oparciu o wyniki badań z uwzględnieniem niedoborów pokarmowych oraz indywidualnych odczuć pacjenta [10]. Częstym zabiegiem jest wprowadzanie u pacjentów probiotykoterapii, gdyż odpowiedni skład mikroflory jelit wpływa na układ immunologiczny, hamuje stan zapalny oraz sprzyja utrzymaniu remisji. Szczepy bakteryjne szczególnie polecane i przebadane to: Lactobacillus plantarum PL02; Lactobacillus rhamnosus KL53; Bifidobacterium longum PL03; Bifidobacterium lactis LA 304 oraz niepatogenne drożdże Sacharomyces boulardi. Jako uzupełnienie terapii można zastosować kwas masłowy biorący udział u uszczelnianiu bariery jelitowej, kwasy tłuszczowe omega-3 o działaniu przeciwzapalnym, witaminę D czy ekstrakt z Boswellia serrata, glutaminę, kurkuminę, resveratrol – interwencje te wymagają jednak dalszych obserwacji [8] [10]. Warto jednak zaznaczyć, że dietoterapia ma charakter wspomagający dojście chorego do osiągnięcia stanu remisji, nie jest jednak możliwe wyleczenie choroby poprzez interwencję żywieniową.

Autor:
mgr  Joanna Skwarek

 

Źródła:

  1. Satsangi J, Grootscholten C, Holt H, Jewell DP. Clinical patterns of familial inflammatory bowel disease. Gut 1996; 38: 738-774.
  2. Stange EF, Travis SP, Vermeire S i wsp. European evidence-based Consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis: Definitions and diagnosis. J Crohns Colitis 2008; 2: 1-23.
  3. Best WR, Becktel JM, Singleton JW, Kern F Jr. Development of a Crohn’s disease activity index. Gastroenterology 1976; 70: 439-444.
  4. Sands BE. From symptom to diagnosis: clinical distinctions among various forms of intestinal inflammation. Gastroenterology 2004; 126: 1518-1532.
  5. Bartnik W. Wytyczne postępowania w nieswoistych chorobach zapalnych jelit. Przegląd Gastoenterologiczny 2007; 2: 215-229.
  6. Kamińska B., Landowski P. Rola wybranych czynników środowiskowych w etiopatogenezie nieswoistych zapaleń jelit. For. Med. Rodz. 2009: 3(1).
  7. Radwan P., Skrzydło-Radomańska B. Objawy i rozpoznanie nieswoistych zapaleń jelit. Terapia Gastoenterologia 2009; 6 (226): 38-41.
  8. Szajewska H., Horvath A., Dziechciarz P. Probiotyki, prebiotyki i symbiotyki w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit przegląd systematyczny. Pedriatr. Współcz. Gastroenterol. Hepatol. Żyw. Dziecka 2007;9 (4).
  9. Radwan P., Radwan – Kwiatek K., Skrzydło – Radomańska B., i wsp. Niedokrwistość w nieswoistych stanach zapalnych jelit – etiopatogeneza, rozpoznanie i leczenie. Przy Gastroenterol. 2010, 5 (6): 315-320.
  10. Włochal M., Grzymisławski M., Nowe trendy leczenia żywieniowego w przypadku nieswoistych chorób zapalnych jelit, Piel. Zdr. Publ. 2016, 6, 2, 149-158.
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.