Szukaj

Wiedza

Stosowanie lewotyroksyny w niedoczynności tarczycy u kobiet w ciąży oraz karmiących – wybrane aspekty praktyczne

avatar
Udostępnij

Niedoczynność tarczycy w ciąży jest częstym problemem klinicznym i ma konsekwencje zarówno dla matki, jak i dziecka. Rożne czynniki mogą powodować problemy w utrzymaniu efektywnej farmakoterapii lewotyroksyną. Celem artykułu jest przedstawienie informacji na temat wybranych praktycznych aspektów stosowania lewotyroksyny w niedoczynności tarczycy u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Częstość występowania niedoczynności tarczycy w populacji ogólnej waha się od 0,3 do 3,7% w Stanach Zjednoczonych i od 0,2 do 5,3% w Europie [1]. Jawna niedoczynność tarczycy występuje u około 1,9% ciężarnych, natomiast subkliniczna niedoczynność tarczycy występuje u około 5%  kobiet na świecie [2].

Hormony produkowane przez tarczycę – tyroksyna (T4) i trijodotyronina (T3) – wywierają wielokierunkowy wpływ na funkcjonowanie organizmu. W pierwszym okresie życia są odpowiedzialne za dojrzewanie i różnicowanie komórek oraz odpowiadają za prawidłowy rozwój ośrodkowego układu nerwowego, a także regulację wzrostu.

W kolejnych okresach uczestniczą w procesie termoregulacji, biorą udział pośrednio w metabolizmie węglowodanów, tłuszczów oraz białek w prawie wszystkich tkankach naszego organizmu [1, 3, 4]. Mają wpływ także na płodność oraz przebieg ciąży. Rozpoznanie i właściwe leczenie niedoboru hormonów tarczycy oraz zaburzeń funkcji tarczycy u kobiet może znacznie ograniczyć ryzyko nawracających poronień, przedwczesnego porodu, nadciśnienia ciążowego oraz zaburzeń rozwojowych płodu [2, 5].

Fizjologicznie przebiegająca ciąża powoduje zmiany stężeń hormonu tyreotropowego (tyreotropina, TSH) i hormonów tarczycy. ATA (ang. American Thyroid Association) przyjmuje następujące górne zakresy referencyjne TSH: w pierwszym trymestrze 2,5 mIU/l, w drugim – 3,0 mIU/l, w trzecim – 3,5 mIU/l [6].

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne (PTE) akceptuje tylko jedną graniczną wartość stężenia TSH na poziomie 2,5 mIU/l. W ciąży zmianie ulega również stężenie fT4 (wolna tyroksyna), które zwykle wzrasta w pierwszym trymestrze i obniża się w kolejnych. [5].

obraz - Stosowanie lewotyroksyny w niedoczynności tarczycy u kobiet w ciąży oraz karmiących – wybrane aspekty praktyczne

Niedoczynność tarczycy jest chorobą przewlekłą wymagającą codziennej terapii substytucyjnej lewotyroksyną w postaci soli sodowej (lewoskrętna tyroksyna, L-tyroksyna, LT4) [7]. Sól sodowa lewotyroksyny jest lekiem bezpiecznym do stosowania w ciąży oraz laktacji (kategoria A) [8].

Dawka leku powinna być ustalona indywidualnie w oparciu o wyniki aktualnych badań laboratoryjnych, obraz USG tarczycy i występujące objawy kliniczne [1]. Skuteczność terapii niedoczynności tarczycy zależy od odpowiednio dobranej dawki lewotyroksyny, uwzględniającej zmieniające się pod wpływem wielu czynników  zapotrzebowanie na LT4 [7, 9, 10].

Optymalna dawka terapeutyczna w jawnej niedoczynności tarczycy wynosi  zwykle 1,5 – 1,8 µg LT4/ kg m.c. na dobę [6]. U kobiet w ciąży znacząco wzrasta zapotrzebowanie na LT4 w zależności od trymestru ciąży, natomiast w okresie poporodowym ulega ono zmniejszeniu [1,2].

Modyfikacji  dawek LT4 wymaga nawet 50–85% ciężarnych kobiet, a stosowane podczas ciąży dawki ulegają znacznemu wzrostowi w zakresie od 30 do 50% dawki początkowej [11]. Z tego powodu należy systematycznie monitorować funkcję tarczycy oraz poziomy TSH i właściwie dostosowywać dawkę leku do aktualnego zapotrzebowania [6].

Lewotyroksyna charakteryzuje się wąskim indeksem terapeutycznym [11, 12]. Powinna być precyzyjnie dawkowana, by uzyskać optymalne efekty terapeutyczne bez działań niepożądanych, z których najczęściej występuje jatrogenna nadczynność tarczycy [11]. Z tego względu należy zachować ostrożność podczas zmiany preparatów handlowych LT4.

Obecnie na rynku farmaceutycznym w Polsce dostępne są tabletki oraz roztwór doustny zawierający lewotyroksynę. Zmiany powinny dotyczyć modyfikacji dawki, a nie preparatów handlowych [3, 7]. W przypadku zmiany preparatu handlowego z jednego na inny zaleca się monitorowanie funkcji tarczycy po upływie czterech do sześciu tygodni od momentu dokonania zmiany [7, 11].

Liczne doniesienia literaturowe wskazują, że istnieje wiele czynników wpływających na zmniejszoną dostępność biologiczną lewotyroksyny. Należą do nich: czynniki fizjologiczne, czynniki patofizjologiczne, czynniki związane z przyjmowaniem leku, czynniki dietetyczne oraz przestrzeganie przez pacjenta zaleceń lekarskich [1, 3, 7].

Kluczowym czynnikiem decydującym o skutecznej i efektywnej terapii LT4 jest pora oraz sposób przyjmowania leku. Lewotyroksyna ulega uwalnianiu i wchłanianiu w kwaśnym środowisku soku żołądkowego [10, 12]. Przyjmowanie lewotyroksyny w postaci tabletek na czczo zwiększa jej dostępność biologiczną [3, 7].

Wchłanianie lewotyroksyny zostaje istotnie obniżone, jeśli lek przyjmowany jest w trakcie lub po posiłku. W jednym z badań po podaniu 100 µg LT4 na czczo biodostępność wyniosła 79%, w obecności pokarmu uległa obniżeniu do 64% [7, 9].

Przy stosowaniu LT4 na czczo ważna jest korelacja czasowa pomiędzy przyjęciem leku a spożyciem posiłku. Trzydziestominutowy odstęp czasowy pomiędzy przejęciem leku a spożyciem posiłku wydaje się zbyt krótki i może wpływać na absorpcję LT4 [7, 13].  Obecnie rekomendowane zalecenia związane ze stosowaniem LT4 to przyjęcie leku na czczo na przynajmniej jedną godzinę przed posiłkiem z niewielką ilością wody [3, 7, 13-16].

Dla szczególnych grup pacjentek, którzy z powodu współistniejących chorób są zmuszone przyjmować inne leki rano mogące zmniejszać dostępność biologiczną LT4 (np.: żelazo lub IPP); lub u takich, którzy zapominają o przyjmowaniu leków rano należy rozważyć możliwość alternatywnego stosowania lewotyroksyny w porze wieczornej tj. 4 godziny po ostatnim posiłku. [7, 15]. Wiele osób postrzega tę porę jako dogodniejszą do regularnego stosowania leku [7, 16].

Kolejną grupę czynników wpływających na biodostępność LT4 stanowią współistniejące z niedoczynnością tarczycy choroby przewodu pokarmowego takie jak: nietolerancja laktozy, celiakia, choroba refluksowa przełyku, zakażenie Helicobacter pylori, stany zapalne błony śluzowej żołądka, choroby żołądka i dwunastnicy, choroby jelit, w tym także nieswoiste zapalenia jelit, zespół jelita krótkiego oraz przeprowadzone w przeszłości zabiegi bariatryczne [3, 7].

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej (IPP) zmniejsza biodostępność lewotyroksyny poprzez zmniejszenie wchłaniania LT4 z przewodu pokarmowego [7-10]. Leki zobojętniające nadmiar kwasu solnego (antacida), stosowane często w pierwszych miesiącach ciąży, działają także niekorzystnie na wchłanianie LT4 z przewodu pokarmowego. Zmniejszają one skuteczność terapeutyczną lewotyroksyny i przyczyniają się do wzrostu poziomu TSH w organizmie [3, 7, 9, 10].

Anemia jest odnotowywana u prawie 60% osób z niedoczynnością tarczycy [17], a niedobór żelaza jest najczęstszą przyczyną niedokrwistości w ciąży [18]. Farmakoterapia niedokrwistości z wykorzystaniem doustnych preparatów żelaza jest często prowadzona u kobiet w ciąży, zwłaszcza w ostatnim trymestrze i kontynuowana po porodzie w trakcie laktacji [18].

Związki żelaza zmniejszają dostępność tyroksyny poprzez tworzenie nierozpuszczalnych kompleksów. Powoduje to zmniejszone wchłaniane LT4, a tym samym wzrost TSH w surowicy krwi [10] oraz zmniejszoną efektywność leczenia anemii.

Dieta kobiet z niedoczynnością tarczycy w okresie ciąży i laktacji powinna być zbilansowana pod względem zawartości w diecie wapnia, fosforu oraz witaminy D. Składniki te odpowiadają za gospodarkę kostną organizmu, a zaburzenia ich proporcji (niedobór wapnia i witaminy D, nadmiar fosforu) mogą przyczyniać się do występowania większego ryzyka złamań kości w wieku późniejszym [19].

Dieta bogata w nabiał, który jest bardzo dobrym naturalnym źródłem wapnia, także może przyczyniać się do obniżenia dostępności biologicznej lewotyroksyny [3,19]. Suplementacja związków wapnia przy użyciu preparatów zawierających węglan wapnia zmniejsza również wchłanianie LT4 i powoduje podwyższenie poziomu TSH [20, 21].

Kobiety w ciąży z niedoczynnością tarczycy borykają się z problemami utrzymania prawidłowych przyrostów masy ciała oraz występującymi często zaparciami, dlatego ich dieta powinna być bogata w błonnik.

Osoby z niedoczynnością tarczycy leczone lewotyroksyną powinny jednak zwrócić uwagę na możliwość występowania interakcji pomiędzy tym składnikiem pokarmowym a przyjmowanym lekiem. Wiele publikacji wskazuje na to, że brak odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy przyjęciem leku a posiłkiem bogatym w błonnik przyczynia się do upośledzenia wchłaniania LT4 [7, 14], co w konsekwencji może prowadzić do konieczności zwiększenia dawki leku w celu utrzymania wyrównania hormonalnego organizmu [9].

W celu zapobiegania interakcjom na etapie wchłaniania podczas równoczesnego stosowania lewotyroksyny oraz preparatów żelaza, wapnia, środków zobojętniających kwas solny czy błonnika, należy rozdzielić w czasie podawanie tych związków. Zaleca się zachować bezpieczny czterogodzinny margines czasowy pomiędzy podaniem LT4 a opisanymi powyżej związkami [9, 21]. Takie postępowanie rozwiązuje problem lekowy (interakcja) i jednocześnie pozwala na utrzymanie w terapii dawki lewotyroksyny bez konieczności jej modyfikacji.

Farmakoterapia niedoczynności tarczycy u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią jest terapią wymagającą ścisłej współpracy pacjentek ze specjalistami (ginekolog, endokrynolog). Liczne czynniki wpływające na biodostępność oraz konieczność regularnego stosowania lewotyroksyny mogą stanowić wyzwanie w tej grupie kobiet.

W opiece nad pacjentkami w ciąży oraz karmiącymi piersią jest miejsce do współpracy z farmaceutą, który mógłby wspierać pacjentki w utrzymywaniu adherence oraz persistance przy stosowaniu lewotyroksyny, a także dokonywać czasowych przeglądów lekowych w zakresie stosowanych przez pacjentki leków oraz suplementów diety.

Autorki:
dr n. farm. Magdalena Olejniczak-Rabinek
Apteka Szpitalna, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
dr n. med. Agata Lewandowska
Dietetyk kliniczny

Artykuł został opublikowany na łamach 55. Wydania Farmakoekonomiki Szpitalnej

Źródła:

 1. Chaker L., Bianco A. C., Jonklaas J., Peeters R. P.: Hypothyroidism. Lancet. 2017. Vol. 390, No. 10101, 1550–1562.
 2. López-Muñoz E., Mateos-Sánchez L., Mejía-Terrazasa G. E. et al.: Hypothyroidism and isolated hypothyroxinemia in pregnancy, from physiology to the clinic. Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology. 2019. Vol. 58, No. 6, 757-763.
 3. Biondi B., Wartofsky L.: Treatment With Thyroid Hormone. Endocrine Reviews. 2014. Vol. 35, No. 3, 433–512.
 4. Brzozowski T.: Konturek Fizjologia człowieka. Wyd. 3. Wrocław: Edra Urban & Partner, 2019.
 5. Alexander E. K., Pearce E. N., Brent G. A. et al.: 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum. Thyroid. 2017. Vol. 27, No. 3, 315-389.
 6. Zdrojowy-Wełna A., Rogala N., Zatońska K., Bednarek-Tupikowska G.: Postępowanie w subklinicznej niedoczynności tarczycy u kobiet ciężarnych i dzieci. Family Medicine & Primary Care Review. 2015. Vol. 17, No. 1, 60–65.
 7. Olejniczak-Rabinek M.: Czynniki wpływające na dostępność biologiczną lewotyroksyny. Farmacja Współczesna. 2016. Tom 9, 194-201.
 8. Drugs.com. Levothyroxine. https://www.drugs.com (stan z dn. 06.08.2021 r.).
 9. Colucci P., Yue C. S., Ducharme M., Benvenga S.: A Review of the Pharmacokinetics of Levothyroxine for the Treatment of Hypothyroidism. European Endocrinology. 2013. Vol. 9, No. 1, 40–47.
 10. Ianiro G., Mangiola F., Di Rienzo T. A. et al.: Levothyroxine absorption in health and disease, and new therapeutic perspectives. European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2014. Vol. 18, No. 4, 451-456.
 11. Duntas L. H., Jonklaas J.: Levothyroxine Dose Adjustment to Optimise Therapy Throughout a Patient’s Lifetime. Advances in Therapy. 2019. Vol. 36, Suppl. 2, 30–46.
 12. Ernst F. R., Barr P., Elmor R. et al.: The Economic Impact of Levothyroxine Dose Adjustments: the CONTROL HE Study. Clinical Drug Investigation. 2017. Vol. 37, No. 1, 71–83.
 13. Bolk N., Visser T. J., Nijman J. et al.: Effects of Evening vs Morning Levothyroxine Intake A Randomized Double-blind Crossover Trial. Archives of Internal Medicine. 2010. Vol. 170, No. 22, 1996-2003.
 14. Liwanpo L., Hershman J. M.: Conditions and drugs interfering with thyroxine absorption. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. 2009. Vol 23, No. 6, 781–792.
 15. Ambroziak U.: Wytyczne postępowania w niedoczynności tarczycy u dorosłych. https://podyplomie.pl (stan z dn. 06.08.2021 r.).
 16. Bach-Huynh T. G., Nayak B., Loh J. et al.: Timing of Levothyroxine Administration Affects Serum Thyrotropin Concentration. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2009. Vol. 94, No. 10, 3905–3912.
 17. Zakrzewska E., Zegan M., Michota – Katulska E.: Zalecenia dietetyczne w niedoczynności tarczycy przy współwystępowaniu choroby Hashimoto. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. 2015. Tom 48, nr 2, 117 – 127.
 18. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące suplementacji u kobiet ciężarnych. https://www.ptgin.pl (stan z dn. 06.08.2021 r.).
 19. Babu R. P., Christy A., Hegde A. et al.: Do premenopausal hypothyroid women on levothyroxine therapy need bone status monitoring? Clinical Medicine Insights: Women’s Health. 2015. Vol. 8, 1-6.
 20. Singh N., Singh P. N., Hershman J. M.: Effect of calcium carbonate on the absorption of levothyroxine. JAMA. 2000. Vol. 283, No. 21, 2822-2825.
 21. Singh N., Weisler S. L., Hershman J. M.: The Acute Effect of Calcium Carbonate on the Intestinal Absorption of Levothyroxine. Thyroid. 2001. Vol. 11, No. 10, 967-971.
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.