Szukaj

Wiedza

Światowy Dzień Malarii 25.04.2020 – Jutro bez malarii można zacząć już dziś

avatar
Udostępnij
baner światowy dzień malarii

Co dwie sekundy na świecie umiera dziecko chore na malarię. Spowodowane jest to brakiem dostępu do diagnostyki, leczenia, a przede wszystkim środków prewencji. Czy świat medyczny jest bezradny? Każdego roku 25. kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Malarii (ang. World Malaria Day), ustanowiony przez WHO. Jego celem jest redukcja skutków i skali choroby oraz wzrost świadomości społeczeństwa dotyczącego walki z nierównych przeciwnikiem, chorobą pasożytniczą, która jest jedną z głównych przyczyn śmierci podróżników i ludzi żyjących w tropikach.

Malaria (zwana też zimnicą) jest ciężką chorobą wywoływaną przez pasożyty z rodzaju Plasmodium. Do zakażenia dochodzi podczas ukłucia samicy komara, czyli wprowadzeniu do organizmu zarodźca malarii, który następnie rozwija się w wątrobie człowieka, a po rozmnożeniu atakuje krwinki czerwone. Do objawów malarii zaliczamy: napady wysokiej gorączki, dreszcze, osłabienie, bóle głowy i mięśni, nudności i biegunkę oraz wymioty.

Tegoroczna kampania zachęca do refleksji nad globalnym charakterem choroby. Czy zmianę i redukcję skali problemu możemy zacząć już dziś? Kluczem do sukcesu są: wzrost świadomości krajów rozwiniętych w temacie malarii i konkretne działania rządów oraz prewencja w obszarach malarycznych!

Zwiększenie inwestycji państw spoza krajów Trzeciego Świata w opracowanie i wdrożenie nowej generacji narzędzi zwalczających malarię (szczególnie w Afryce), ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia powszechnego sukcesu i milenijnych celów redukcji zachorowań, założonych przez WHO na kolejne dekady. Akcja angażuje wszystkich członków społeczeństwa, szczególnie światowych przywódców, którzy dysponują budżetami państw rozwiniętych i posiadają duże zaplecze naukowo-badawcze.

Lepsze jutro bez malarii można zacząć już dziś poprzez:

1) zapewnienie siatek zawierających insektycydy (ITN, ang. Insecticide-treated bed nets), które według WHO  są najlepszą metodą ochrony przed malarycznymi komarami, szczególnie w fazie wzmożonej aktywności komarów, czyli w nocy;
2) zwrócenie uwagi na czas w znaczeniu szybkiej diagnostyki i interpretacji wyników przez przeszkolony miejscowy personel medyczny;
3) dostęp do leków przeciwmalarycznych, który zmniejsza ryzyko progresji choroby.

Leki stosowane w profilaktyce i leczeniu zimnicy ingerują w cykl rozwojowy zarodźca malarii. Ze względu na różny punkt uchwytu działania dzielimy je na te, które:

– hamują wniknięcie do krwinek czerwonych postaci zarodźca uwolnionego z komórek wątroby (chlorochina, pirymetamina, dapson, doksycyklina),
– hamują rozwój schizontów w krwinkach czerwonych (chinina),
– hamują rozwój schizontów w wątrobie (primachina),
– działają na postacie we krwi obwodowej (proguanil).

Wybór leku zależy od  stadium choroby. Leki, które hamują wniknięcie postaci zarodźca do krwinek, stosowane są jako profilaktyczne. Natomiast jeśli dojdzie do pełnoobjawowego przebiegu choroby, to do leczenia używane są takie farmaceutyki, które hamują rozwój pasożyta w erytrocytach. W radykalnym leczeniu pacjent przyjmuje leki hamujące rozwój schizontów w wątrobie.

WHO alarmuje, że w 2018 r. odnotowano około 228 mln przypadków malarii w 89 krajach. Co więcej, nie doszło do znacznego spadku śmiertelności od 2014 r. Według ostatnich badań szacowana liczba zgonów z powodu malarii w 2018 r. sięgała 405 tys., podobnie jak w roku poprzednim. Największa zachorowalność  występuje w krajach Afryki Subsaharyjskiej, m.in. w Nigerii, Demokratycznej Republice Konga, Ugandzie i Mozambiku.

W 2018 r. region ten stanowił 93% wszystkich przypadków. Jest jednak nadzieja, bowiem znacznie obniżono zachorowalność w państwach takich jak: Indie, Argentyna, czy Algieria. Wiele krajów o niskim obciążeniu chorobą, szybko zbliżyło redukcję liczby nowych przypadków.

WP 000419 1 - Światowy Dzień Malarii 25.04.2020 – Jutro bez malarii można zacząć już dziś

Malaria najbardziej dotyka bezbronnych, czyli dzieci i kobiety w ciąży. Jest śmiertelnym zagrożeniem  życia ciężarnej, ale również jest często przyczyną przedwczesnych porodów, niskiej masy urodzeniowej, co prowadzi do wzrostu umieralności dzieci. Aby uchronić ciężarne, WHO rozprowadza środki owadobójcze w postaci ITNs, które stanowią najważniejszy produkt prewencyjny.

Zapobiegawczo stosuje się także leki przeciwmalaryczne, w szczególności u dzieci. Mimo prowadzonych działań tylko 1 na 3 ciężarne kobiety ma dostęp do terapii przeciwmalarycznej, a ok. 40% gorączkujących dzieci z powodu malarii, w Afryce nie jest objętych opieką medyczną.

Udając się w regiony, na których malaria występuje endemicznie, należy przede wszystkim wybrać się do specjalisty medycyny podróży lub lekarza chorób tropikalnych w celu otrzymania aktualnych zaleceń przeciwmalarycznych obowiązujących w kraju, który jest naszą destynacją podróży.

Od ryzyka zagrożenia malarycznego na danym obszarze zależy, czy wystarczająca będzie np. ochrona w postaci repelentów czy koniecznym będzie zastosowanie terapii przeciwmalarycznej. Po powrocie z podróży należy uważnie obserwować swój stan zdrowia, bowiem objawy malarii często przypominają grypę, a spustoszenia w organizmie wywołane przez pasożyta mogą być nieodwracalne.

DSCN2375 1 - Światowy Dzień Malarii 25.04.2020 – Jutro bez malarii można zacząć już dziś

Podróżując do obszarów malarycznych, powinniśmy stosować się do podstawowych zasad:
– spać pod moskitierą;
– nie przybywać poza pomieszczeniami od zachodu słońcu, aż do rana (w nocy komary są najbardziej aktywne);
– używać repelentów, zawierające DEET, które należy stosować zgodnie z instrukcją, m.in. kilka razy w ciągu dnia (również na ubrania, które mogą się przebarwić);
– stosować farmakoterapię przeciwmalaryczną – decyzja lekarza medycyny tropikalnej po sprawdzeniu kraju, do którego się wybieramy, pory roku, lekooporności, długości pobytu, wykonywanej pracy/celu podróży.

W połowie XX wieku Polska została uznana za kraj wolny od zimnicy, a wszystkie przypadki są obecnie diagnozowane u osób wracających z krajów malarycznych. Na ten moment kolejne państwa stawiają sobie za cel wyeliminowanie choroby w najbliższych dekadach. Wyzwania te są potrzebne, ale czy realnie osiągalne? WHO założyło w 2015 r., że do 2030 r. niemal całkowicie będzie można zredukować chorobę.

W świetle najnowszych danych kluczowe cele globalnej strategii na lata 2016–2030 – czyli zmniejszenie zachorowalności na malarię i liczby zgonów o co najmniej 40% do 2020 r. – zostaną opóźnione. Dostępne technologie powinny skłonić badaczy do poszukiwania innowacyjnych metod walki z malarią, bowiem to zdecyduje o rozwoju choroby na świecie, któremu grozi globalne ocieplenie i przesunięcie stref klimatycznych.

Należy jednak przede wszystkim, zapewnić dostateczny dostęp do środków zapobiegających i metod diagnozujących malarię. W obecnej sytuacji epidemiologicznej WHO podkreśla kluczowe znaczenie kontynuowania wysiłków na rzecz zapobiegania, wykrywania i leczenia malarii, przy użyciu najlepszych środków naukowych w celu ochrony pracowników służby zdrowia i społeczności przed zakażeniem COVID-19.

Autor:
mgr. farm. Anna Stachowiak

 

Źródła:

  1. World Malaria Day 2020;
    https://www.who.int/news-room/campaigns/world-malaria-day/world-malaria-day-2020; data wejścia: 22.04.2020.
  2. World Malaria Report 2019; https://www.who.int/publications-detail/world-malaria-report-2019; data wejścia: 22.04.2020.
  3. Janiec W. Kompendium farmakologii. PZWL Warszawa 2017.
  4. Talapko J., Škrlec I., Alebić T., i wsp. Malaria: The Past and the Present. Microorganisms. 2019;21;7(6):1-17.
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.