Szukaj

Osobistość miesiąca Po pracy

Wywiad z ekspertem – Prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Klinicznych

avatar
Udostępnij
Doktor w kitlu ze stetoskopem na szyi

O cyfryzacji w medycynie, optymalizacji pracy i komunikacji w zespole medycznym, roli farmaceuty klinicznego, a także o farmakoterapii wspieranej nową technologią, pacjentocentryzmie i wskazówkach dla farmaceutów pragnących w większym stopniu wspierać proces leczenia… O tych i wielu innych obszarach opowiada Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Klinicznych (z ang. European Association of Clinical Pharmacists), dr BJF (Bart) van den Bemt, PharmD/PhD.

Jako Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Klinicznych, w jaki sposób postrzega Pan połączenie technologii z medycyną? Jakie niesie to ze sobą szanse i korzyści dla personelu medycznego, szpitali i pacjentów?

W przeciągu dekady, liczba pacjentów w podeszłym wieku wymagających leczenia podwoi się, natomiast liczba personelu zmniejszy się o połowę. Istniejący model opieki generalnie nie jest jeszcze w pełni zrównoważony, stanowiąc swego rodzaju barierę, którą pomoże pokonać technologia. Poza tym może ona także ułatwić komunikację pomiędzy dostawcami usług medycznych a osobami chorymi. Obecnie komunikacja na linii dostawcy usług medycznych (DUM) i pacjenci w przerwach pomiędzy kolejnymi wizytami u lekarza praktycznie nie występuje. Rozwiązaniem tego problemu są działania w zakresie e-zdrowia, które przyśpieszą i ułatwią komunikację pomiędzy DUM a pacjentami, nawet wtedy, gdy ci przebywają w domu.

W jaki sposób digitalizacja wpływa na globalny rynek medyczny?

Myślę, że digitalizacja, po pierwsze wzmocni pozycję pacjentów na rynku medycznym, ponieważ informacje na temat leczenia oraz innych dostawców usług medycznych (DUM) będą łatwiej dostępne. Po drugie, inteligentne systemy/urządzenia/ sztuczna inteligencja dostarczą mnóstwo danych dotyczących opieki zdrowotnej, czyniąc ją bardziej spersonalizowaną. Po trzecie, digitalizacja zmieni rolę istniejących DUM. Zadania doradcze oraz edukowanie pacjentów będą odgrywać większe znaczenie, a logistyka (farmaceutyczna), włącznie z wydawaniem leków, stanie się bardziej scentralizowana.

Czy cyfryzacja przyczynia się również do zmian w procesie farmakoterapii oraz oddziałuje na codzienną pracę farmaceutów szpitalnych i klinicznych?

Zdecydowanie! Dystrybucja zostanie scentralizowana, podczas gdy nowe dane i nowoczesne technologie komunikacyjne umożliwią nam dostęp do informacji na temat pacjentów i kontakt z samymi chorymi. Posiadając większą ilość danych, spersonalizujemy leki pacjentów i poinstruujemy ich zdalnie, na podstawie pomiarów wykonanych na odległość oraz dostępnych wyników badań, jak je stosować.

Farmakoterapia wspierana nowymi technologiami jest …? – Co Panu, jako Prezesowi Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Klinicznych, przychodzi na myśl?

Sztuczna inteligencja pomoże farmaceutom klinicznym, udzielać porad i dopasować leczenie do  indywidualnych potrzeb pacjenta. Dla przykładu, druk 3D umożliwi nam dostosowanie postaci leku do osoby chorej, i co ważne, będziemy w stanie monitorować farmakoterapię na odległość.

 Jakie rozwiązania cyfrowe w zakresie optymalizacji farmakoterapii są stosowane na świecie?

Cyfrowa weryfikacja leków, drukowanie 3D, urządzenia ubieralne mierzące parametry zdrowia i zachowanie pacjenta, konsultacje przez aplikacje takie jak FaceTime, które umożliwiają edukację pacjentów.

W jaki jeszcze sposób technologia może wspierać leczenie pacjentów?

Jak już wspominałem, więcej informacji będzie dostępnych dla pacjentów, a to ułatwi indywidualne podejście do leczenia. Pomoże również w komunikacji pomiędzy pacjentem a dostawcami usług medycznych. Będzie to możliwe poprzez aplikacje (FaceTime, Skype) czy urządzenia ubieralne oraz inne narzędzia komunikacji ułatwiające interakcje pomiędzy DUM a pacjentami.

Czy personalizacja leczenia i kierunek w stronę pacjentocentryzmu, to już fakt czy daleka przyszłość?

Moim zdaniem, wystartowaliśmy, ale sami jeszcze możemy nie wiedzieć do końca, dokąd zmierzamy. Personalizujemy leczenie, opierając się na chorobach współistniejących, wynikach badań laboratoryjnych, farmakogenetyce czy przekonaniach i obserwacji samych pacjentów. Jednakże to dzięki dużej ilości danych oraz genomice, poszerzymy naszą wiedzę na temat indywidualizacji leczenia. Z drugiej strony, naprawdę uważam, że zmiana zachowania pacjentów dotycząca leczenia w szczególności przestrzegania zaleceń lekarskich, które różni się w zależności od osoby, również stanowić będzie ważny cel w indywidualizacji leczenia.

Jak w Pana opinii, technologia może usprawnić codzienną pracę i komunikację pomiędzy  zintegrowanym zespołem medycznym?

Ciekawe pytanie. Myślę, że technologia może usprawnić integrację zespołu terapeutycznego w celu konsultacji przypadku medycznego i zleconej farmakoterapii, a także występujących objawów, niezależnie od odległości, co jest cenne na przykład podczas leczenia chorób rzadkich.

Jaką rolę farmaceuta kliniczny odgrywa w zespole medycznym?

Farmaceuta kliniczny jest ekspertem w zakresie leków oraz tego, jak pacjenci reagują na leki zarówno pod względem farmakologicznym oraz jak stosują się do zaleceń w ich stosowaniu. Z mojego doświadczenia wynika, że jako farmaceuci, możemy indywidualnie dobrać lek, jego postać i sposób przyjmowania do pacjenta, co zapewnia optymalne stosowanie danego leku.

Jakie korzyści niesie za sobą obecność farmaceuty klinicznego na oddziale? Myślę o obszarach zarówno ekonomicznych, jak i medycznych i społecznych.

Farmaceuci kliniczni, pracujący na oddziałach szpitalnych, zwiększają efektywność, bezpieczeństwo i opłacalność stosowania leku oraz kontrolę nad całą gospodarką lekową.

Jakie są perspektywy rozwoju i główne trendy rynkowe farmacji klinicznej na świecie?

Myślę, że dla farmaceutów klinicznych mniej istotna będzie dystrybucja leków, natomiast coraz większego znaczenia nabierze prawidłowa farmakoterapia. Możemy stać na straży bezpieczeństwa stosowania leków i kosztów związanych z leczeniem, poprzez udzielanie rad pacjentom i osobom wypisującym recepty, aby zoptymalizować i spersonalizować stosowanie produktów leczniczych. Ponadto, coraz więcej terapii stanie się spersonalizowanych, co oznacza, że my – farmaceuci, powinniśmy być przygotowani do tego, aby wybierać odpowiedni lek dla odpowiedniego pacjenta i w odpowiedniej dawce i postaci.

Czy według Pana, Polska idzie w dobrym kierunku w zakresie rozwoju farmacji klinicznej? Od czego i jak powinniśmy zacząć? Jakie rady i wskazówki dałby Pan polskim farmaceutom, którzy chcieliby rozwijać się w kierunku farmacji klinicznej?

Myślę, że należy zacząć od dokonania wyboru: jaką wartość mogę dostarczyć jako farmaceuta kliniczny opiece zdrowotnej? Jak już wcześniej powiedziałem, uważam, że wartością farmaceutów klinicznych jest wiedza na temat leków i pacjentów. Powinniśmy być ekspertami w zakresie indywidualizacji leczenia, zarówno pod względem farmakologicznym, jak i zachowania w kontekście przestrzegania zaleceń lekarskich. Po wyborze tego kierunku pierwsze, co trzeba zrobić, to wybrać działania, które należy porzucić, aby mieć czas na wykonanie tego, co naprawdę chce się zrobić. Potem na pewno warto zacząć rozmawiać z osobami ordynującymi lekami i pacjentami, aby zaoferować im swoją wiedzę. Za tym idzie dowiedzenie się, jak najefektywniej można zająć się pacjentami oraz sytuacjami, w których my, jako farmaceuci kliniczni naprawdę możemy wnieść swój wkład, a przecież takich okoliczności i obszarów jest mnóstwo!

Autorzy:
Redakcja / dr BJF (Bart) van den Bemt
Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Klinicznych
z ang. European Association of Clinical Pharmacists

Wywiad pochodzi z 3 numeru dodatku tematycznego Lideo: „Technologie i innowacje nieodłączną częścią medycyny” do kwartalnika „Farmakoekonomika Szpitalna”

Tagi:

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.