Szukaj

Po pracy Rozwój

Zaskakujące skutki uboczne technologii

avatar
Udostępnij
mężczyzna siedzący przy biurku i pracujący na laptopie, obok leżą okulary

Powtarzanie tych samych ruchów i niewłaściwa postawa ciała mogą powodować dolegliwości i ból.

Opanowaliśmy sztukę pisania smsów, tworzenia wiadomości email oraz surfowania po sieci na naszych smartfonach i komputerach. Ale wraz ze sprawnością cyfrową pojawiły się również nieoczekiwane skutki uboczne.

„Zgłasza się do nas spora liczba pacjentów z urazami związanymi z tymi czynnościami”, mówi dr Tamara Rozental, chirurg ortopeda specjalizująca się w dolegliwościach dłoni, nadgarstka i łokcia w Beth Israel Deaconess Medical Center, jednostce stowarzyszonej Harvard Medical School.

Ból dłoni

Powtarzające się ruchy podczas pisania smsów i pisania na klawiaturze mogą prowadzić do ogólnego bólu dłoni wynikającego z choroby zwyrodnieniowej stawów („ścieranie się” chrząstki w stawach). „Korzystanie z tych gadżetów nie powoduje choroby zwyrodnieniowej stawów, ale jeśli jest się na to podatnym, może pogłębić jej objawy”, twierdzi dr Rozental.

Nadużywanie kciuków przy pisaniu smsów może je nadwyrężyć lub spowodować kontuzję ścięgien biegnących od nadgarstka do kciuka (stan zwany zespołem de Quervaina – zapalenie ścięgna i pochewki). Objawia się to stopniowo narastającym bólem nadgarstka w miejscu nad kciukiem, który sięga przedramienia.

Zbyt mocne wciskanie klawiszy może prowadzić do zapalenia w okolicy ścięgien które pozwalają zginać palce, podwyższając ryzyko zakleszczającego zapalenia ścięgna. Objawy to m.in. ból, „strzelanie” palców oraz uczucie że palec się blokuje przy zginaniu i wyprostowywaniu.

Odrętwienie i mrowienie dłoni

Nieprawdą jest że pisanie na laptopie lub klawiaturze biurkowej powoduje zespół cieśni kanału nadgarstka – stan w którym nerw pośrodkowy jest uciskany gdy przechodzi przez niewielki obszar znany jako kanał nadgarstka. Jednak dr Rozental zauważa, że pisanie na klawiaturze może wywołać objawy tego stanu, takie jak ból, mrowienie oraz zdrętwienie kciuka, palca wskazującego, palca środkowego oraz wewnętrznej połowy palca serdecznego.

Zbyt mocne opieranie się na łokciach może pogorszyć objawy zespołu kanału łokciowego, w którym nerw łokciowy jest uciskany w miejscu w którym przechodzi przez tkankę w pobliżu łokcia, zwaną kanałem łokciowym. Najczęstszymi dolegliwościami są ból, odrętwienie lub mrowienie w palcu serdecznym lub małym.

Ból karku i pleców

Patrzenie na ekran gadżetu elektronicznego przez dłuższy okres czasu może prowadzić do bólu karku i pleców.

„Rozciągają się mięśnie, wiązadła i ścięgna w górnej i dolnej części pleców”, wyjaśnia dr Andrew White, chirurg ortopeda oraz współdyrektor Centrum Kręgosłupa w Beth Israel Deaconess Medical Center. „Bardzo ważna jest postawa oraz ilość czasu spędzonego w danej pozycji”.

Dr White twierdzi że ten rodzaj bólu jest przejściowy i nie powoduje trwałych problemów z plecami lub karkiem. „Ale jest to mało komfortowe uczucie, może także podrażniać nerw potyliczny w miejscu w którym kręgosłup łączy się z podstawą czaszki, co może powodować bóle głowy”, wyjaśnia.

Kłopoty z dłonią i nadgarstkiem

Leczenie problemów związanych z dłońmi i nadgarstkami obejmuje robienie przerw w wykonywaniu czynności która te problemy powoduje; usztywnienie; krótkotrwałe stosowanie środków przeciwbólowych dostępnych bez recepty, takich jak ibuprofen (Advil) lub acetaminofen (Tylenol); ćwiczenia rozciągające ścięgna; a czasami zastrzyki ze steroidami.

Należy również zmienić sposób w jaki korzysta się z urządzeń elektronicznych. Jeśli pisanie smsów kciukami powoduje ból, dobrym pomysłem jest używanie innych palców lub stosowanie rysika.

„Jeśli ma się deformacje dłoni lub pojawił się ból, można używać komend głosowych lub stosować grubszy rysik by mniej przeciążać staw kciuka”, mówi dr Rozental.

Więcej informacji dotyczących radzenia sobie z bólem dłoni znajduje się w harwardzkim Specjalnym Raporcie dot. Zdrowia „Zdrowe Dłonie” dostępnym w języku angielskim (Harvard Special Health Report Healthy Hands – www.health.harvard.edu/hnd).

By złagodzić ból kanału nadgarstka, należy ustawić swoje miejsce pracy tak by przedramiona znajdowały się równolegle do podłogi; nadgarstki powinny być wyprostowane i powinny tworzyć linię z przedramionami, a łokcie powinny być w rozluźnionej pozycji i zginać się pod kątem 90 stopni przy talii.

„Korzystanie z myszki pionowej pozwala na umieszczenie dłoni w mniej naprężonej pozycji. Należy również trzymać myszkę przed sobą, a nie obok siebie”, sugeruje dr. Rozental.

Kłopoty z kręgosłupem i karkiem

W celu złagodzenia bólu kręgosłupa i karku, należy przyjąć odpowiednią postawę podczas korzystania z urządzenia. „Należy kierować wzrok równolegle do podłogi, a nie w dół”, sugeruje dr White. Pomocne może być podniesienie monitora komputera na równi z naszym wzrokiem, to samo warto robić z urządzeniami trzymanymi w rękach – można podeprzeć je o kilka poduszek.

Kolejne wskazówki: należy często robić przerwy i zwracać uwagę na uczucie dyskomfortu. „Jeśli odczuwamy sztywność karku, powinniśmy zmienić swoją pozycję ciała”, doradza dr White.

Zachęca również do zapobiegania bólowi poprzez ćwiczenia i wzmacnianie mięśni tułowia, które wspierają kręgosłup.

„Udowodniono że jeśli jest się fizycznie w dobrej formie”, mówi dr White, „pojawienie się bólu karku lub kręgosłupa jest mniej prawdopodobne.”

 

Źródła:

    • https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/the-surprising-side-effects-from-using-technology
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.