Szukaj

Wiedza

Co nie sprawdzi się w walce z nowym koronawirusem?

avatar
Udostępnij
koronawirus covid-19

Zestawienie często zadawanych pytań dotyczących COVID-19 

W Polsce i na świecie wciąż wzrasta liczba pacjentów zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Coraz więcej osób zastanawia się, jak oprócz stosowania się do ogólnych zaleceń, może ustrzec się przed zakażeniem. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania, które dość często pojawiają się wśród pacjentów.

Czy niższe temperatury oraz opady śniegu mogą pomóc zwalczyć koronawirusa?

Nie ma powodu, aby sądzić, że niska temperatura powietrza może powstrzymać rozwój infekcji wywołanej koronawirusem. Normalna temperatura ciała człowieka wynosi ok. 36,5°C do 37°C, niezależnie od temperatury zewnętrznej i pogody.

Czy branie gorących kąpieli może zapobiec zakażeniu koronawirusem?

Kąpiel w gorącej wodzie nie uchroni cię przed zakażeniem wirusem  SARS-CoV-2.  W rzeczywistości branie kąpieli z bardzo gorącą wodą może być szkodliwe, ponieważ w jej wyniku skóra może ulec poparzeniu.

Czy koronawirus przenosi się przez towary wyprodukowane w Chinach oraz w innych krajach zgłaszających występowania COVID-19?

Mimo że SARS-CoV-2 może pozostawać na powierzchni przedmiotów przez kilka godzin lub nawet kilka dni (w zależności od rodzaju powierzchni), jest bardzo mało prawdopodobieństwo, aby wiurs utrzymał się na powierzchni danego przedmiotu po jego przenoszeniu, podróży i wystawieniu  na działanie różnych warunków atmosferycznych i temperatur. Jeśli uważasz, że powierzchnia produktu może być skażona wirusem, użyj środka dezynfekującego do jej odkażenia.

Czy koronawirus może przenosić się poprzez ugryzienie komara?

Do tej pory nie ma żadnych dowodów ani informacji sugerujących, że SARS-CoV-2 może być przenoszony przez komary. Koronawirus atakuje układ oddechowy i  rozprzestrzenia się głównie drogą kropelkową w momencie kichnięcia lub kaszlnięcia ─ poprzez ślinę i wydzielinę z nosa osoby zarażonej.

Czy suszarki do rąk zabijają koronawirusa?

Nie. Suszarki do rąk nie są skuteczne w unieszkodliwianiu SARS-CoV-2.

Czy lampa bakteriobójcza z promieniowaniem UV może zwalczyć koronawirusa?

Lampy UV nie powinny być używane do sterylizacji rąk lub innych obszarów skóry, ponieważ promieniowanie UV może powodować jej podrażnienie.

Jak skuteczne są skanery termiczne/termometry na podczerwień w wykrywaniu osób zainfekowanych koronawirusem?

Skanery termiczne skutecznie wykrywają osoby, u których wystąpiła gorączka, ponieważ osoby te mają wyższą ciepłotę ciała w porównaniu do zdrowych osób. Fakt ten wynika z gorączki, która jest objawem zakażenia koronawirusem. Urządzenia te nie mogą jednak wykryć osób zarażonych, u których gorączka jeszcze nie wystąpiła.

Czy rozpylanie alkoholu lub związków chloru na całe ciało może unieszkodliwić koronawirusa?

Nie. Rozpylanie alkoholu lub związków chloru po całym ciele nie uszkodliwi wirusów, które już dostały się do Twojego organizmu. Rozpylanie takich substancji może być nie tylko szkodliwe dla odzieży, ale również, przede wszystkim, dla Twoich błon śluzowych. Należy pamiętać, że zarówno alkohol, jak i związki chloru mogą być przydatne do dezynfekcji powierzchni, ale należy je stosować zgodnie z zaleceniami i przeznaczeniem.

Czy szczepionki przeciwko zapaleniu płuc chronią przed nowym koronawirusem?

Nie. Szczepionki przeciw bakteriom wywołującym zapalenie płuc, takim jak np. pneumokoki czy Haemophilus influenza typu B, nie zapewniają ochrony przed nowym koronawirusem.

Naukowcy próbują opracować szczepionkę przeciwko SARS-CoV-2. Jednak aby chronić swoje zdrowie zaleca się szczepienia przeciwko chorobom patogenom wywołującym choroby układu oddechowego.

Czy regularne płukanie nosa solą fizjologiczną może zapobiec infekcji koronawirusem?

Nie ma dowodów na to, aby regularne płukanie nosa solą fizjologiczną chroniło ludzi przed zakażeniem koronawirusem. Istnieją pewne dowody, że regularne płukanie nosa solą fizjologiczną może pomóc szybciej zregenerować się po przebytym przeziębieniu, jednakże regularne płukanie nosa nie  ma potwierdzonego działania zapobiegającego infekcjom dróg oddechowych.

Czy jedzenie czosnku może zapobiec infekcji koronawirusem?

Czosnek posiada pewne właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Nie ma jednak potwierdzonych dowodów na to, że jedzenie czosnku może ochronić przed koronawirusem.

Czy SARS-CoV-2 jest najbardziej niebezpieczny tylko dla osób starszych?

Ludzie w każdym wieku mogą zostać zainfekowani przez SARS-CoV-2. Starsi ludzie często chorują przewlekle (np. na astmę, cukrzycę, choroby układu krążenia) dlatego są bardziej podatni na
wystąpienie ciężkiej postaci COVID-19

WHO radzi ludziom w każdej grupie wiekowej, aby podejmowali kroki w celu ochrony przed wirusem, na przykład poprzez przestrzeganie zasad higieny.

Czy antybiotyki są skuteczne w zapobieganiu i leczeniu nowego koronawirusa?

Antybiotyki nie działają przeciwko wirusom. W przypadku wirusa SARS-CoV-2 antybiotyki nie powinny być stosowane jako środek zapobiegawczy lub leczniczy. Jednakże, jeśli pacjent jest hospitalizowany z powodu COVID-19, może otrzymać antybiotyki, jeśli istnieje ryzyko dodatkowego zakażenia bakteryjnego.

Czy są jakieś specjalne leki zapobiegające nowemu koronawirusowi lub leczące go?

Do tej pory nie ma konkretnego leku zalecanego do zapobiegania lub leczenia zakażenia wywołanego przez SARS-CoV-2. Jednak osoby zainfekowane tym wirusem powinny otrzymać odpowiednią opiekę w celu złagodzenia i leczenia objawów, a osoby z ciężką postacią COVID-19 powinny otrzymać optymalną opiekę, adekwatną to stanu ich zdrowia.

Pewne substancje, które mogą leczyć infekcję wywołaną koronawirusem, są już badane i zostaną przetestowane w ramach prowadzonych badań klinicznych.

Aby dowiedzieć się, jak skutecznie zapobiegać zakażeniu odsyłamy Państwa do strony, z której można  pobrać wytyczne dla farmaceutów dotyczące koronawirusa. Link do strony znajduje się poniżej:
www.farmakoekonomika.com.pl/koronawirus-sars-cov-2-wirus-z-wuhan-informacje-dla-farmaceuty/

Redakcja przypomina również, że w Polsce została uruchomiona bezpłatna infolinia, gdzie można uzyskać najnowsze informacje na temat koronawirusa.

Infolinia: 800 190 590

 

Źródła:

  1. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.