Szukaj

Wiedza

Zastosowanie 0,01% kropli do oczu z atropiną w leczeniu krótkowzroczności u dzieci i młodzieży

avatar
Udostępnij
literki tablicy okulistycznej powiększone przez okulary

Krótkowzroczność jest jedną z chorób oczu postępującą wraz z rozwojem techniki. Rozwój cywilizacyjny, spędzanie większej ilości czasu przed ekranami laptopów czy telefonów oraz w zamkniętych pomieszczeniach może doprowadzić do postępujących wad wzroku. Myopia może zwiększyć potencjalny rozwój chorób w przyszłości, takich jak jaskra czy zaćma. W ostatnich latach, oprócz metod poprawy korekcji wzroku za pomocą soczewek, okularów czy operacji, lekarze stosują metody z wykorzystaniem środków farmakologicznych: 0,01% sol. Atropini w postaci kropli ocznych wykonywanych w recepturze aptecznej.

Krótkowzroczność (Myopia) przez pacjentów często uważana jest za łagodne zaburzenie. Sądzą oni, że widzenie może być skorygowane okularami, soczewkami kontaktowymi albo operacją. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, że krótkowzroczność okazuje się być poważnym problemem.

Obecnie dotyka ono do 90% młodych dorosłych w Azji i do 50% populacji w krajach zachodnich. Oprócz kosztów i frustracji związanych z niemożnością dobrego widzenia bez okularów, krótkowzroczność szkodzi głownie zdrowiu oczu. Gdy ludzie się starzeją, ich oczy są narażone na szereg chorób, które mogą uszkodzić wzrok w sposób, którego nie można już poprawić za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych.

Choroby te obejmują zwyrodnienie siatkówki, jaskrę i zaćmę. Nawet osoby z łagodnym poziomem krótkowzroczności są narażone na podwójne ryzyko zachorowania na te choroby. Dodatkowo myopia zwiększa ryzyko innych schorzeń, takich jak odwarstwienie siatkówki i makulopatii krótkowzrocznej, nawet 10-krotnie. Jest tak samo szkodliwa dla zdrowia oczu, jak palenie lub wysokie ciśnienie krwi dla serca [1].

Krótkowzroczność jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych wad refrakcyjnych oka. Przewiduje się, że w 2020 r. krótkowzrocznych osób na świecie będzie 2,5 mld, a w 2050 r. 5 mld, co będzie stanowiło połowę populacji Ziemi [2]. Krótkowzroczność u dzieci spowodowana jest najczęściej nadmiernym wydłużeniem gałki ocznej, zbyt dużą krzywizną rogówki i/ lub soczewki.

Prowadzi to do wady wzroku polegającej na załamywaniu wiązki światła przed siatkówką zamiast na siatkówce, dlatego powstający obraz na siatkówce jest niewyraźny. Pacjenci mają problemy z wyraźnym widzeniem przedmiotów odległych. Cechą charakterystyczną jest mrużenie oczu, co nieznacznie poprawia ostrość widzenia. U dzieci charakterystyczne jest trzymanie bardzo blisko książki, siedzenie w niewielkiej odległości od komputera czy zajmowanie miejsca w pierwszych ławkach na przeciwko tablicy.

Dodatkowym symptomem w tej grupie wiekowej są występujące bole głowy. Myopia zazwyczaj rozwija się w dzieciństwie, w latach szkolnych, a jej rozwój stopniowo stabilizuje się po okresie dojrzewania. Pomimo mnogości badań nad krótkowzrocznością, molekularne/komórkowe mechanizmy leżące u podstaw rozwoju krótkowzroczności nie są dobrze poznane, co utrudnia poszukiwanie najskuteczniejszej metody farmakologicznej.

W związku z tym nie ma ustalonego sposobu, aby zapobiec pojawieniu się krótkowzroczności, całkowicie zatrzymać postęp, lub odwrócić go. Większość istniejących strategii zwalczania epidemii krótkowzroczności ma zatem na celu skuteczne opanowanie tej choroby – poprzez opóźnienie jej wystąpienia lub spowolnienie rozwoju. Za najbardziej skuteczne metody, powodujące spowolnienie krótkowzroczności, uznano zastosowanie soczewek, okularów oraz użycie atropiny, przede wszystkim w niskich stężeniach [1, 2].

Pierwotne uzasadnienie zastosowania atropiny do kontroli krótkowzroczności oparto na badaniach dotyczących zastosowania atropiny u dzieci (ATOM 1).Wykazały one, że zastosowanie 1 % roztworu atropiny w postaci kropli do oczu, spowalnia wydłużanie się gałki ocznej i rozwoju krótkowzroczności, lecz wiąże się to z występowaniem oczekiwanych efektów ubocznych, takich jak: rozszerzenie źrenicy, światłowstręt, zaburzenie akomodacji oraz objawy alergiczne.

W celu zminimalizowania efektów ubocznych przeprowadzono badanie (ATOM 2), w którym porównano działanie atropiny w rożnych stężeniach – 1%, 0,5% i 0,01%. Okazało się, że stężenia 1% i 0,5% powodowały odczuwalne efekty uboczne, występował także efekt z odbicia po zakończeniu terapii: światłowstręt i zaburzenia widzenia. W tej samej grupie dzieci, które brały udział w badaniu ATOM 1 i ATOM 2, po 12 miesiącach po wdrożonym leczeniu, zaobserwowano, że progresja krótkowzroczności była największa u leczonych atropiną 1% i 0,5%, natomiast najmniejsza u leczonych stężeniem 0,01% [5].

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że zastosowanie 0,01% atropiny w kroplach do oczu, w porównaniu ze stosowaniem tego leku w większych stężeniach, jest bardziej skuteczne pod względem spowolnienia progresji krótkowzroczności u dzieci i nie zwiększa ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych ze strony narządu wzroku. Jednak 0,01% atropina spowalnia zmiany refrakcji związane z postępem krótkowzroczności, bez spowalniania nieprawidłowego powiększenia oka.

Konieczne jest, aby skuteczna interwencja kontroli krótkowzroczności spowolniła również tempo wydłużania gałki ocznej, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia patologii związanych z krótkowzrocznością w późniejszym życiu. Według raportu WHO z 2015 r. dotyczącego krótkowzroczności, 0,01% atropina jest najczęstszą strategią leczenia krótkowzroczności u dzieci w krajach azjatyckich, takich jak Singapur, gdzie 0,01% atropina jest licencjonowanym lekiem terapeutycznym [6].

Pomimo dowodów, że 0,01% atropina nie spowalnia wydłużenia oka, jest ona szeroko stosowana w praktyce klinicznej. Ostatnie odkrycia pokazują, że atropina w niskiej dawce, stosowana w stężeniach wyższych niż 0,01%, może znacznie spowolnić postęp krótkowzroczności, a także zmniejszyć wzrost oka [7].

Obraz123 - Zastosowanie 0,01% kropli do oczu z atropiną w leczeniu krótkowzroczności u dzieci i młodzieży

Przeprowadzono badanie atropiny (LAMP) o stężeniu 0,05%, 0,025%, 0,01% atropiny w kroplach do oczu. Badanie po raz pierwszy dostarczyło dowodów na atropinę o niskim stężeniu w porównaniu z placebo w przypadku krótkowzroczności. Ponadto zarówno skuteczność, jak i działania niepożądane następowały po odpowiedzi zależnej  od stężenia w zakresie od 0,01% do 0,05% atropiny. Wśród nich 0,05% atropiny było optymalnym stężeniem, aby osiągnąć najlepszy profil skuteczności i bezpieczeństwa [8].

Podsumowanie

Na całym świecie trwa ponad 30 zarejestrowanych badań klinicznych z małą dawką atropiny w rożnych stężeniach, od 0,005% do 0,05%. Przyszłe wyniki tych badań powinny lepiej wpłynąć na wybór stężenia atropiny do kontroli krótkowzroczności i, co ważne, wyjaśnić kwestię odbicia po odstawieniu atropiny w tych stężeniach. Zastosowanie atropiny w niskim stężeniu daje dodatkową możliwość lekarzom do wdrażania terapii długoterminowej i zahamowania postępującej wady wzroku.

Źródła:

        1. Gong Q, Janowski M: Efficacy, safety and mechanisms of atropine eye drops in slowing the progression of shortsightedness (myopia) in children. JAMA Ophthalmology. May 2017, 135(6): 624-630.
        2. Holden BA, Jong M, Davis S, Wilson D, Fricke T, Resnikoff S: Nearly 1 billion myopes at risk of myopia-related sight-threatening conditions by 2050 – time to act now. Clin Exp Optom 2015 Nov;98(6):491-493.
        3. Pan CW, Dirani M, Cheng CY, Wong TY, Saw SM: The age-specific prevalence of myopia in Asia: a meta-analysis. Optom Vis Sci. 2015 Mar;92(3):258-266.
        4. Galvis V, Tello A, Parra MM, Merayo-Lloves J, Larrea J, Julian Rodriguez C, Camacho PA: Topical Atropine in the Control of Myopia. Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol. 2016; 5(3):78–88.
        5. Grzybowski A., Szwajkowska M.: Epidemiologia i leczenie krotkowzroczności na świecie, Ophthatherapy, 2017. Vol. 4/Nr 3(15)/, 129-135.
        6. World Health Organization. The Impact of myopia and high myopia. Report of the joint World Health Organization-Brien Holden Vision Institute Global Scientific Meeting on Myopia. https://www.who.int (stan z dnia 17.02.2020 r.).
        7. Yam JC, Jiang Y, Tang SM, Law AKP, Chan JJ, Wong E, Ko ST, Young AL, Tham CC, Chen LJ, Pang CP: Low concentration atropine for myopia progression (LAMP) study: a randomized, double-blinded, placebo-controlled trial of 0,05%, 0,025% and 0,01% atropine eye drops in myopia control. Ophthalmology. 2019 Jan;126(1):113-124.
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.