Szukaj

Biznes

Zimny łańcuch dostaw, czyli proces dystrybucji leków w warunkach kontrolowanych

avatar
Udostępnij

Leki, aby zachowały swoje właściwości lecznicze, muszą być przechowywane i transportowane w odpowiednich warunkach temperaturowych. Za wysoka lub za niska temperatura może zmienić właściwości fizyko-chemiczne produktu leczniczego. Brak monitorowania tego procesu może mieć poważne konsekwencje, dlatego tak istotny jest dokładnie zmapowany łańcuch dostaw i profesjonalna logistyka.

Zimny łańcuch dostaw to szereg ściśle określonych czynności oraz procedur, które należy wypełniać podczas załadunku, przewozu, rozładunku, a także składowania rożnego typu produktów, dla których wymaganymi warunkami są temperatury z zakresu 2–8 °C. Zimny łańcuch dostaw dotyczy zarówno producentów, jak i podmioty, firmy świadczące usługi transportowe lub magazynowe, a także odbiorców, którymi najczęściej są apteki szpitalne lub otwarte.

Należy zauważyć, że procedura odpowiedniego przewozu wrażliwych na temperaturę wyrobów, musi obejmować cały łańcuch dostaw, który rozpoczyna się z końcem procesu produkcyjnego, a kończy odbiorem leków. Producenci leków określają graniczne warunki temperaturowe dla swoich produktów. Produktem szczególnie wrażliwym na niekorzystne warunki temperaturowe są m.in. szczepionki, które muszą być transportowane zgodnie z zaleceniami producenta [1].

Rodzaje zimnego łańcucha dostaw: pasywny i aktywny

Innymi słowy zimny łańcuch dostaw to sposób transportowania przesyłek zawierających leki w kontrolowanych warunkach temperaturowych. Wyróżniamy jego dwa rodzaje: pasywny i aktywny.

Czym jest pasywny łańcuch dostaw?

W takim przewozie wykorzystuje się opakowania termoizolacyjne i wkłady chłodzące. W tym przypadku kontrolowanie temperatury nie jest na tyle proste i nietrudno o przemrożenie transportowanych leków w momencie kiedy produkt bezpośrednio zetknie się z wkładem chłodzącym. Poza tym, podstawową wadą korzystania z opakowań izotermicznych są ich gabaryty.

Zarówno nadawca jaki i odbiorca muszą zapewnić odpowiednie miejsce na składowanie i pakowanie przesyłek. Także w transporcie ma to duże znaczenie. Opakowania izotermiczne mogą zwiększyć objętość przesyłki nawet o 100%, dlatego metoda ta jest odpowiednia do dystrybucji niewielkich ilości leków. Wszystko to co ma znaczący wpływ na kompletowanie dostaw, a tym samym na opłacalność procesu.

Co kryje się zatem pod pojęciem aktywny?

Aktywny zimny łańcuch charakteryzuje się tym, że cała część ładunkowa samochodu, dzięki zainstalowanym wewnątrz agregatom, jest przystosowana do przewozu przesyłek w temperaturze od 2 do 8 °C. Aktywny zimny łańcuch opiera się na magazynie centralnym wyposażonym w chłodnię, systemie komór przeładunkowych, które także dysponują lodówkami oraz na skwalifikowanej i zmapowanej flocie samochodowej.

Taki sposób przewozu leków zapewnia zwiększone bezpieczeństwo przesyłki, stałą kontrolę temperatury podczas całej drogi produktów oraz optymalizację kosztową procesu dystrybucji. W opisywanym rozwiązaniu zagrożenia dla zachowania warunków dystrybucji pojawiają się przy załadunku i rozładunku towaru. Ważne jest więc odpowiednie przystosowanie komór wydań w magazynach z których wydawane są leki oraz komór przyjęć u odbiorców do zimnego łańcucha dostaw.

Przykładem firmy na polskim rynku, która jako jedyna z nielicznych w branży farmaceutycznej wykorzystuje aktywny rodzaj zimnego łańcucha dostaw jest spółka Pharmalink – firma należąca do Pelion S.A., największej grupy healthcare w Polsce.

Magazynowanie, kompletacja i dystrybucja leków w ramach zimnego łańcucha dostaw na przykładzie firmy Pharmalink

Leki, które muszą być transportowane w odpowiednio niskich temperaturach, muszą być również magazynowane i kompletowane w warunkach kontrolowanych. Magazynowanie leków odbywa się w dedykowanym do tego celu magazynie hurtowni – chłodni (duża lodówka wielkości domku jednorodzinnego) na 160 miejsc paletowych.

Leki tzw. „lodówkowe” przyjmowane są od zatwierdzonego dostawcy (np. producenta), sprawdzane pod kątem jakościowym, ilościowym oraz zgodności serii i daty ważności i przesuwane do składowania. W momencie otrzymania zlecenia, pracownik dokonuje kompletacji zamówienia Z lodówki przesyłkę odbiera kierowca i dostarcza ją do wskazanego odbiorcy, najczęściej na następny dzień roboczy.

Oczywiście na całej trasie zapewnione są odpowiednie warunki transportu, monitorowane on-line za pomocą czujników GPS/GSM. Proces kompletacji odbywa się w chłodni. Lek nie opuszcza chłodni do czasu aż właściwy środek transportu nie będzie gotowy. Przed załadunkiem produktów magazynier sprawdza temperaturę części ładunkowej samochodu i dopiero po pozytywnej weryfikacji, przekazuje przesyłki kierowcy.

Ten podczas całego procesu transportu ma możliwość sprawdzenia jaka temperatura panuje w części ładunkowej samochodu. Dane o temperaturze są transmitowane także do Działu Temperatur, gdzie na bieżąco śledzone są przesyłki.

W przypadku zbliżenia się temperatury do progów alarmowych, tzn. 3 lub 7 °C kierowca otrzymuje alarm. Taka wiadomość jest także wysyłana do pracownika Działu Temperatur. W tym momencie kierowca może zmienić nastawy urządzenia chłodzącego odpowiednio zwiększając lub zmniejszając chłodzenie w luku ładunkowym. Przy dostawie do odbiorcy istnieje możliwość wydrukowania temperatury z całej trasy, zatem odbiorca ma pewność w jakich warunkach była transportowana przesyłka.

grafika artykul pharmalink 926x1024 - Zimny łańcuch dostaw, czyli proces dystrybucji leków w warunkach kontrolowanychRycina 1. Magazynowanie, Komplementacja i Dystrybucja Leków w Zimnym Łańcuchu Dostaw. Opracowanie własne

Dlaczego tak istotny jest zimny łańcuch dostaw?

„Leki, aby zachowały, swoje właściwości lecznicze muszą być przechowywane i transportowane w odpowiednich warunkach temperaturowych. Za wysoka lub za niska temperatura może zmienić właściwości fizyko-chemiczne produktu leczniczego” – tłumaczy Rafał Małolepszy, dyrektor ds. rozwoju w spółce logistycznej Pharmalink. – „Tym samym lek przemrożony lub przegrzany nie nadaje się do użytku. W najlepszym wypadku taki lek nie zadziała w ogóle, w najgorszym może wpłynąć na pogorszenie stanu zdrowia pacjenta. Dlatego producenci leków określają graniczne warunki temperaturowe dla swoich produktów” – dodaje Małolepszy.

Zimny łańcuch dostaw, a mroźniczy łańcuch dostaw – dystrybucja szczepionki Pfizer / BioNtech [2, 3]

W procesie dystrybucji leków występuje także pojęcie mroźniczego (ew. mroźnego) łańcuchu dostaw. Nie jest ono tożsame z zimnym łańcuchem. Miano łańcucha mroźniczego otrzymał transport w suchym lodzie. Przykładowo szczepionki firmy Pfizer – Comirnaty są transportowane w stanie zamrożonym, czyli w suchym lodzie, a dopiero w hurtowni (mało kto wie!) odbywa się proces ich rozmrożenia i przesunięcia do zimnego łańcucha dostaw.

Temperatura ma zasadniczy wpływ na właściwości fizyko-chemiczne leków. Dlatego szczepionki są transportowane z fabryki do hurtowni w stanie zamrożonym (temperatura mieści się w zakresie od – 60 do – 90 °C). Dla przykładu zamrożone fiolki szczepionki Pfizer/BioNtech należy umieścić w temperaturze od 2°C do 8°C w celu ich rozmrożenia i w takich temperaturach (zimny łańcuch dostaw) przewozić do odbiorcy. Po wyjęciu z zamrażarki, nieotwartą szczepionkę można przechowywać przed użyciem przez okres do 5 dni w temperaturze od 2°C do 8°C i przez maksymalnie 2 godziny w temperaturze do 30°C.

Po rozmrożeniu, szczepionki nie należy ponownie zamrażać. Jednym z kluczowych dystrybutorów przesyłek realizowanych na dużą skalę w ramach zimnego łańcucha dostaw jest spółka Pharmalink. – „Pharmalink każdego miesiąca dostarcza blisko 40 tys. przesyłek z lekami zimnego łańcucha” – przyznaje Sylwia Baranowska-Skoneczna, kierownik hurtowni farmaceutycznej Pharmalink. „Podstawą, dzięki której realizujemy ten proces niezakłócenie od ponad 10 lat są nowoczesna infrastruktura transportowa i magazynowa oparta o hurtownię farmaceutyczną, a także system komór przeładunkowych i nowoczesne centrum dystrybucji leków. Ponadto atutem też jest także specjalistyczna flota zmapowanych pojazdów dwukomorowych wyposażonych w nowoczesny system monitoringu temperatury on-line i ciągły nadzór GPS. Filarem firmy są w szczególności jej pracownicy z wieloletnim doświadczeniem i wyszkoleni kierowcy. Z kolei strategicznym aspektem bez którego nie można byłoby mówić o sukcesie jest wdrożony i udokumentowany system jakości zgodny z wymaganiami Dobre Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) i przepisami prawa farmaceutycznego..” – podsumowuje kierowniczka hurtowni farmaceutycznej Pharmalink.

Źródła:

        1. Główny Inspektorat Sanitarny. Zasady dystrybucji szczepionek. https://www.gov.pl (stan z dn. 12.04.2021 r.).
        2. Pfizer. Pfizer i BioNtech uzyskują dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej Szczepionki przeciw COVID-19. https://www.pfizer.com.pl (stan z dn. 12.04.2021 r.).
        3. Pacjent.gov.pl. Przewodnik dotyczący właściwego przechowywania COMIRNATY, szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami) postępowania z nią i jej podawania https://pacjent.gov.pl (stan z dn. 12.04.2021 r.).
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.