Szukaj

Po pracy

4.02 Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem

avatar
Udostępnij

4 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem. W tym szczególnym czasie chcemy zwrócić uwagę na zapobieganie i leczenie chorób nowotworowych.

W Polsce choroby onkologiczne stanowią drugą najczęstszą przyczynę zgonów. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że corocznie na nowotwory złośliwe zapada ponad 160 tys. osób, a 100 tys. umiera z ich powodu.

Dzięki prowadzonym od wielu dekad badaniom naukowym, wiemy że prowadzenie zdrowego trybu życia oraz wdrożenie i przestrzeganie kilku zasad może ograniczyć ryzyko zachorowania na pewne rodzaje nowotworów.

Nie da się przewidzieć u kogo dojdzie do rozwoju choroby nowotworowej. Jednakże u pewnej grupy ludzi ryzyko wystąpienia schorzeń onkologicznych jest znacznie wyższe ze względu na częste narażenie na substancje rakotwórcze, nadmierną ekspozycję na słońce bądź nieprawidłowy styl odżywiania się i niedostateczną aktywność fizyczną.

Niestety czynniki te często występują w tym samym czasie, co powoduje, że ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową niestety wzrasta. Wiele przyczyn rozwoju nowotworów ma związek z naszym stylem życia. Co zatem warto zmienić by choć w pewnym stopniu ustrzec się przed chorobą? Poniżej przedstawiamy 10 zasad profilaktyki przeciwnowotworowej.

1. Nie pal

Aż 25 % zgonów spowodowanych chorobą nowotworową spowodowanych jest paleniem wyrobów tytoniowych.  Zapewne paląc wiesz, że szkodzisz sam sobie. A czy jesteś świadomy, jak Twój nałóg wpływa na Twoich najbliższych? Bierne palenie zwiększa ryzyko wystąpienia następujących chorób, zarówno u dzieci jak i u dorosłych ↓

Choroby u dzieci spowodowane biernym paleniem Choroby u dorosłych spowodowane biernym paleniem
 • Zespół nagłej śmierci łóżeczkowej
 • ostre i przewlekłe zapalenia dróg oddechowych
 • choroby ucha środkowego

 

 • choroba wieńcowa serca
 • podrażnienie nosa i zatok
 • rak płuc
 • negatywny wpływ na układ rozrodczy kobiet, skutkujący niską masą urodzeniową ich dzieci

Więcej na temat wpływu panie na zdrowie przeczytasz na  31 maja – Światowy Dzień Bez Tytoniu – Farmakoekonomika

2. Utrzymuj prawidłową masę ciała

Mechanizm wpływu nadwagi lub otyłości na rozwój choroby nowotworowej jest bardzo złożony i składa się na niego wiele czynników. Zaliczamy do nich:

 • zwiększoną produkcję estrogenu – wysoki poziom tego hormonu koreluje ze zwiększonym występowaniem ryzyka nowotworów hormonozależnych  takich jak rak piersi, trzonu macicy),
 • większy poziom insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF), który związany jest z występowaniem raka wątroby, chłoniaków nieziarniczych (u mężczyzn), raka okrężnicy i pęcherza moczowego (u kobiet),
 • zwiększona produkcja adipokin, które regulują wzrost komórek i procesy zapalne,
 • zmieniona odpowiedź immunologiczna i stres oksydacyjny

Jednym ze sposobów na zmniejszenie ryzyka wystąpienia nowotworów jest profilaktyka i leczenie otyłości. O problemie otyłości w Polsce przeczytasz na: Problem otyłości w Polsce. Pora zadbać o zdrowie. – Farmakoekonomika

3. Pamiętaj o aktywności fizycznej

Namawianie do regularnego, intensywnego ruchu kojarzy się ze szczupłą i wyrzeźbioną sylwetką. Tymczasem aktywność fizyczna jest jednym z ważnych elementów trybu życia, który wpływa na ryzyko zachorowania na raka.

Istnieją przekonujące dowody naukowe, które wykazują i potwierdzają, że regularny, umiarkowany wysiłek fizyczny wpływa nie tylko pozytywnie, ale również stymulująco, na poprawne funkcjonowanie układu odpornościowego. W szczególności odnotowuje się wzrost limfocytów, które migrują z węzłów chłonnych do krwi i śledziony.

Najwięcej naukowych dowodów wskazuje na powiązanie braku ruchu i ryzyka zachorowania na raka jelita grubego.  Uważa się, że zwiększająca się liczba zachorowań na raka jelita grubego w krajach rozwiniętych może być właśnie wynikiem siedzącego trybu życia i nadmiernie kalorycznej diety.

4. Prawidłowe odżywienie

Do blisko 30 % występujących nowotworów przyczynia się nieprawidłowa dieta. To w jaki sposób się odżywiamy, jest drugim po paleniu tytoniu elementem naszego codziennego życia mającym istotny wpływ na ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej.

Związek między sposobem odżywiania się i nowotworami jest bardzo złożoną zależnością. Po części dlatego, że na dietę składają się tak różne pokarmy i tak różne składniki odżywcze. Wiele z nich wpływa na ryzyko rozwoju choroby nowotworowej, często w połączeniu z innymi czynnikami  takimi jak palenie tytuniu czy spożywanie alkoholu.

Najlepiej udowodniono związek sposobu odżywiania się i raka jelita grubego,  przełyku, żołądka, jamy ustnej. Natomiast w mniejszym stopniu dieta wpływa na zachorowania na raka wątroby, woreczka żółciowego i nerki.

5. Ogranicz spożycie alkoholu

Szacuje się, że od 2. do 4. %. wszystkich przypadków nowotworów spowodowanych jest pośrednio lub bezpośrednio przez alkohol. Regularne spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia raka jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, wątroby i piersi u kobiet.

Pamiętaj, że palenie papierosów potęguje działanie alkoholu. Sam alkohol ułatwia i przyspiesza wnikanie substancji rakotwórczych zawartych w dymie papierosowym w obrębie jamy ustnej i gardła. Każda z tych używek z osobna jest więc wielokrotnie mniej groźna dla zdrowia.

Niestety kieliszek i papieros to często nierozłączna para, więc ci, którzy palą i piją narażają się na 10-100 razy większe ryzyko zachorowania na nowotwory.

6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne (dotyczy to szczególnie dzieci)

Główną przyczyną powstawania zmian nowotworowych skóry jest ekspozycja na działanie promieniowania UV, a więc promienie słoneczne. Zatem profilaktyka nowotworów skóry to nie tylko używanie kremów z filtrami przeciwsłonecznymi.

Należy unikać przede wszystkim długotrwałej, nadmiernej ekspozycji na słońce, a przede wszystkim oparzeń słonecznych, które zwielokrotniają ryzyko wystąpienia nowotworu skóry.

By ułatwić rozpoznawanie czerniaka, wprowadzono odpowiednie systemy, które dzięki odpowiedniemu grupowaniu objawów klinicznych, mogą ułatwić postawienie prawidłowej diagnozy. Jednym z takich systemów (podstawowym) jest system kliniczny ABCDE, o którym przeczytasz na: 12 maja – Europejski Dzień Walki z Czerniakiem (farmakoekonomika.com.pl)

7. Chroń się przed działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy

Brak ochrony przed szkodliwymi substancjami chemicznymi obecnymi w miejscu pracy może przyczyniać się do wystąpienia wielu rodzajów nowotworów.

Narażenie na takie pierwiastki, jak chrom, nikiel czy arsen, zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuca. Podobne działanie wykazuje azbest. U osób, które miały styczność z produktami ropopochodnymi i arsenem może rozwinąć się nowotwór skóry. Z kolei chlorek winylu wykazuje działanie rakotwórcze względem wątroby, benzen natomiast może przyczyniać się do zachorowania na białaczkę.

Przykładami działalności, która nie jest związana z przemysłem chemicznym, ale przy której rośnie zużycie substancji chemicznych, w tym takich o charakterze niebezpiecznym dla zdrowia:
– budownictwo i branże pokrewne,
– profesjonalne usługi sprzątające
– praca w szpitalach/laboratoriach
-działalność warsztatów samochodowych/mechanicznych
– działalność drukarska
– pracownie konserwatorskie
– działalność w przemyśle spożywczym,
– rolnictwo.

8. Karmienie piersią

Karmienie piersią to najprostszy i najlepszy sposób odżywiania niemowlęcia. Jednakże karmienie piersią to również obniżenie ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika u matki. Zgodnie z danymi American Academy of Pediatrics, karmienie piersią przez ponad 12 miesięcy zmniejsza ryzyko wystąpienia raka piersi i raka jajnika nawet o 28 % u kobiet karmiących w porównaniu do kobiet, które nigdy nie karmiły piersią.

A o korzyściach płynących z karmienia piersią dla dziecka przeczytasz w artykule: https://www.farmakoekonomika.com.pl

9. Szczepienie przeciwko HPV I HBV

Obecnie uważa się, że wszystkie przypadki raka szyjki macicy są poprzedzone przewlekłą infekcją HPV. Wyróżnia się 150 typów HPV chorobotwórczych dla człowieka, wśród których, typy 16 i 18 należą do wysoko onkogennych typów wirusa. Zakażenia HPV mogą prowadzić również do raka odbytu, przestrzeni ustno-gardłowej, pochwy, sromu, prącia.

Na całym świecie około 54% wszystkich przypadków raka wątrobowokomórkowgo jest związanych z infekcją HBV. W przypadku raka wątrobowokomórkowego, ryzyko jego rozwoju spowodowane wywołaniem infekcji HBV, może być znacznie zmniejszone  w wyniku realizacji programu szczepień przeciwko HBV.

10. Badania przesiewowe

Mammografia

Wykonywanie badania mammograficznego zalecane jest co 2 lata u kobiet w wieku 50–69 lat. Mammografia jest badaniem radiologicznym i nie wymaga znieczulenia. Pozwala na wykrycie zmian, zanim będzie je można wyczuć lub zobaczyć. Wczesne rozpoznanie daje ponad 90% szans przeżycia kolejnych pięciu lat po diagnozie.

Cytologia

Raka szyjki macicy można rozpoznać już we wczesnym stadium, wykonując badanie cytologiczne polegające na pobraniu komórek z zewnętrznego kanału i tarczy szyjki macicy. Wykonywanie badania cytologicznego zalecane jest co 3 lata u kobiet w wieku 25–59 lat i powinna je wykonywać każda kobieta, nawet jeśli jest zaszczepiona przeciw HPV. Przy prawidłowych wynikach badania, cytologię należy powtarzać regularnie co 3 lata.

Kolonoskopia

W celu profilaktyki raka jelita grubego, kolonoskopia zalecana jest wszystkim w wieku od 55 do 64 lat. W Polsce od 2000 roku funkcjonuje program badań przesiewowych raka jelita grubego. O badaniach profilaktycznych raka jelita grubego przeczytasz na Rak jelita grubego a badania przesiewowe – Farmakoekonomika

Rak płuc

Dla szczególnie zagrożonych rakiem płuca opracowany został Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca. Więcej na ten temat dowiesz się na stronie: https://pacjent.gov.pl

Redakcja

Źródła:

 1. http://www.12sposobownazdrowie.pl/12_sposobow.pdf
 2. https://www.zwrotnikraka.pl/aktywnosc-fizyczna-a-choroba-nowotworowa/
 3. http://onkologia.org.pl/aktywnosc-fizyczna/
 4. http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2015/09/pnm_2015_673-676.pdf
 5. https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/97579/br-chemiczne-zagroz.pdf
 6. https://www.zwrotnikraka.pl/karmienie-piersia-obniza-ryzyko-rozwoju-raka-sutka/
 7. https://journals.viamedica.pl/gastroenterologia_kliniczna/article/view/44598/35509
 8. http://onkologia.org.pl/dieta/
 9. http://onkologia.org.pl/alkohol/
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.