Dostęp do terapii lekowych w ramach RDTL na nowych zasadach

Ustawa o Funduszu Medycznym weszła w życie 26.11.2020 r. [1]. Jej wiodącym celem było utworzenie Funduszu Medycznego, który w założeniu ma służyć poprawie zdrowia i jakości życia pacjentów poprzez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania m.in. terapii lekowych dla indywidualnych pacjentów w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL) [2]. Do zadań Funduszu należy również finansowanie innych nowych rodzajów technologii lekowych wprowadzonych ustawą o Funduszu Medycznym, definiowanych jako … Czytaj dalej Dostęp do terapii lekowych w ramach RDTL na nowych zasadach